Sykkelplan

Planen er en overordnet temaplan, som vil si at den viser ambisjonen og prinsippene for hovedsykkelveinettet, men uten å være juridisk bindende.

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.