Planprogram naturmangfold

Dette planprogrammet angir den videre planprosessen for arbeidet med Kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad. Fredrikstad kommune er én av fem utvalgte kommuner som skal delta i et nasjonalt pilotprosjekt initiert gjennom Miljødirektoratet om å utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold.

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.