Planprogram kommunedelplan landbruk

Gjeldende landbruksplan for Fredrikstad ble vedtatt av Bystyret i 2011. Den er en rullering av temaplan for landbruk som første gang ble vedtatt av Bystyret i 2008. Det ble samtidig bestemt at den skulle rulleres parallelt med kommuneplanen for å samordne planene.

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.