Landbruksplan

Landbruksplanen er en temaplan utarbeidet av administrasjonen i Fredrikstad kommune i samarbeid med de lokale grunneier- og næringsorganisasjonene i landbruket. Planen er en rullering av tidligere Landbruksplan som ble vedtatt i 2008. Rullering av landbruksplanen gikk parallelt med rulleringen av kommuneplanen, og ga faglige innspill til kommuneplanen for Fredrikstad 2011-2023.

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.