Hovedsykkelveier Sarpsborg og Fredrikstad

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner vil sammen med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen utvikle miljøvennlige byområder. Sykkelen skal igjen bli et vanlig og praktisk transportmiddel. Den bidrar til bedre folkehelse og effektive transportsystemer. Erfaringer fra nordiske byer viser at dette er mulig, men at det må satses for å lykkes, blant annet på infrastruktur. 

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.