Plan for mangfold og integrering 2011-18

Kommunestyret i Fredrikstad vedtok den 21.9.2006, sak 76/06, pkt.1 følgende: "Det utarbeides en helhetlig plan for arbeidet med fremmedkulturelle flyktninger og innvandrere i Fredrikstad kommune."

Oppdraget ble utdypet ytterligere i Bystyrets vedtak 04.12.2008, sak 128/08, pkt. 2. Dette ble
oppfattet som et mandat for arbeidet med å ferdigstille planen.

"Bystyret ber om at det legges frem en samlet sak om integrering av flyktninger og innvandrere i barnehage, skole, videre utdannelse, arbeid og boligmarked. Saken bør inneholde både en evaluering av hvordan slik integrering har lykkes for tidligere flyktninger og innvandrere i Fredrikstad, gjerne sammenlignet med andre kommuner, og en plan for videre integrering på disse samfunnsområdene."

Se plandokumentet under:

Sist oppdatert: 11. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.