Boligpolitisk plan

Boligpolitikken er i sentrum av velferdsutviklingen og er et av de viktigste virkemidlene for å minske de sosiale skillelinjene i samfunnet. Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og godt øker innbyggernes velferd og mulighet til å mestre egne liv.


Under kan du lese mer om boligpolitisk plan og boligsosial handlingsplan i Fredrikstad kommune:

 

Ny plan

Fredrikstad kommune jobber nå med Boligplan 2022-2030. Når den blir vedtatt, vil den erstatte Boligpolitisk plan. 

Sist oppdatert: 11. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.