Min side Meld fra
Kontakt oss

Opptak fra offentlig møte Arildsborg, den 08.12.21

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Arildsborg (nasjonal arealplanID 3004 1166) ble det den 08.12.21 arrangert et digitalt offentlig møte regi av Fredrikstad kommune.

Møtet bestod av en presentasjon av plan og prosjekt, informasjon om planprosess og medvirkning, samt spørsmål og svar til planarbeidet. På grunn av korona-situasjonen ble møtet avholdt digitalt på Teams. Opptak av møtet gjøres tilgjengelig her i inntil 1 år:

 

Referat

  1. Referat offentlig møte Arildsborg den 08.12.21
  2. Kommunens presentasjon av planprosess og medvirkning, datert 08.12.21
  3. Plankonsulent-forslagstiller presentasjon av prosjekt og plan, datert 08.12.21

 

Mer informasjon

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 23.09.21 vedtatt å legge ut planforslag for Arildsborg på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er nå på høring frem til 3. januar 2022, og i det er i denne perioden du kan komme med merknad til planforslaget.

Hensikten med planarbeidet er å muliggjøre etablering av et aktivitets- og treningssenter med blant annet boliger, helse-/lege-/treningssenter curling og bowlinganlegg med tilhørende funksjoner/anlegg innenfor planområdet. Eksempler på tilhørende funksjoner kan være cafe/restaurant/bar/et mindre utsalg av relevante produkter og spillerom (biljard o.l.).

Planforslaget har blitt revidert før utlegging som følge av vedtak i planutvalget. Blant annet er maks høyde redusert og heis/-trappehus trukket tilbake fra fasade og innarbeidet i bebyggelsen. Videre er skisseprosjektet oppdatert for å samsvare med revidert planforslag.

 

Høringsdokumentene:

 
Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 03.01.2022. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2017/8680.
 
 

For mer informasjon om reguleringsplaner, se kommunens nettside: www.fredrikstad.kommune.no/regulering

Sist oppdatert: 30. november 2021