Min side Meld fra
Kontakt oss

Opptak fra medvirkningsmøte Måkeveien 6-10, den 09.06.21

Stenseth Grimsrud arkitekter AS (SG&CO) gjennomførte offentlig medvirkningsmøte for planarbeid i Måkeveien 6-10 (planID 3004 1200) den 09.06.21.

Møtet bestod av informasjon om planprosessen framover, en presentasjon om prosjektet slik det framstår nå av arkitekt/plankonsulent SG&CO og landskapsarkitekt LALA Tøyen, og det var mulighet for å komme med spørsmål eller innspill. På grunn av korona-situasjonen ble møtet avholdt digitalt på Teams. Opptak og referat fra møtet gjøres tilgjengelig her:

Referat fra medvirkningsmøtet

Utvidet varsling 11.08.21-10.09.21

Varsel om utvidelse av plangrense for innarbeide fortau langs Måkeveiens vestside gjennom det opprinnelig varslede planområdet, og ned til eksisterende fortau i Måkekollen. Dette for å ivareta sikkerhet for gående ned til Langøyåsen aktivitetspark, som planlegges opparbeidet til nærmiljøparkstandard. Innspill sendes direkte til forslagstiller innen 10. september 2021. Se varslingsbrev for kontaktinfo:

Tidligere dokumenter i reguleringssaken

  1. Planinitiativ.pdf
  2. Vurdering av KU-plikt.pdf
  3. Oppstartmøtereferat.pdf
  4. Varslingsbrev.pdf

 

Reguleringsplanarbeidet har saksnummer: 2016/12323.

 

For mer informasjon om reguleringsplaner, se kommunens nettside: www.fredrikstad.kommune.no/regulering

 

Sist oppdatert: 28. juni 2021