Planer på høring

Kommuneplaner, kommunedelplaner temaplaner og utredninger

Kunngjorte høringer

Reguleringsplaner 

Innsspill sendes elektronisk.Velg blant reguleringsplanene listet i nedtrekksmenyen. "Hvilken sak vil du uttale deg om?" De ligger der inntil fristen går ut. 

Gi innspill til reguleringsplaner

Se alle reguleringsplaner

 

Sist oppdatert: 27. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.