Veteranplan 2019-2026 - Plan for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste

Norge har personell på utlandsoppdrag fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Politiet assisterer igjenoppbygging og styrking av det nasjonale politiet i land som har vært i konflikt. Forsvarets innsats handler om sikkerhet og støtte til økonomisk utvikling, humanitær bistand og politisk stabilitet. Utenrikstjenesten har både utsendt og lokalansatt personell, som gir bistand til norske borgere i utlandet, kriseberedskap og politiske hendelser.

Fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land er en tjeneste for verdier vi holder høyt. De som stiller seg til disposisjon for denne tjenestene fortjener vår dypeste respekt og anerkjennelse.

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer.
Regjeringens oppfølgingsplan fra 2014, «I tjeneste for Norge», omhandler ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste. Kommuner med innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste oppfordres til å utarbeide en kommunal handlingsplan.

Det er viktig at kommunen viser anerkjennelse for det oppdrag veteranene har utført, og ser på veteraner som en ressurs i samfunnet. Like viktig er det at de som har behov for oppfølging opplever samordnede og kompetente tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Det er over 500 veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner med bosted i Fredrikstad, og nær 2000 med bosted i Østfold.

I denne veteranplanen har vi tatt utgangspunkt i Forsvarets veileder for utvikling av kommunal veteranplan, og dialog med veteranforeninger og veteraner. Planen synliggjør hvordan Fredrikstad skal være en god kommune for veteraner.

Sist oppdatert: 03. mai 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.