Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordede plandokument. Her vises de langsiktige utfordringer, mål og strategier for hele Fredrikstad-samfunnet og for kommunen som organisasjon.


Fredrikstad mot 2030 

Hva er våre ønsker og ambisjoner for Fredrikstad samfunnet mot 2030?

Kommuneplanens samfunnsdel sier hvilken retning vi skal utvikle oss. Den bygges rundt tre innsatsområder:

  • Å leve i Fredrikstad
  • Å skape i Fredrikstad
  • Å møte fremtiden i Fredrikstad.

Kommuneplanens samfunnsdel - Fredrikstad mot 2030

 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Bystyret 26. april 2018

Visjon 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder også kommunens visjon. Visjonen er:

Den lille verdensbyen

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2020