Planstrategi

Planstrategien er et overordnet dokument som sammenstiller kommunens utfordringer i den inneværende politiske perioden, og oppsummerer plan- og utredningsbehov for å møte utfordringene.

Planstrategien bør brukes som strategisk grunnlag for prioritering av planer og annet utredningsarbeid. Derfor kalles en planstrategi gjerne en "plan for planleggingen".

Figuren under viser det kommunale plansystemet, og planstrategiens plass i dette.

Sist oppdatert: 15. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.