Plan for helhet og sammenheng i arbeid med skolemiljø

Denne planen er rettet til alle som jobber i skole, SFO og leksehjelp, og den skal være en veileder for ledere og ansatte for hvordan de skal skape og ivareta et trygt og godt skolemiljø.

Den beskriver også tiltak og prosedyrer for hvordan skolene skal gripe inn hvis elever ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.

Det forventes at ansatte gjør seg kjent med planens innhold og benytter den aktivt i sitt arbeid.

 

Sist oppdatert: 25. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.