Min side Meld fra
Kontakt oss

LeveMittLiv (2021-2028)

LeveMittLiv er en tverrfaglig temaplan for livslange tjenester, levekår og livsmestring for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Planen forteller om innsats og tiltak som skal gjennomføres på tvers av seksjoner og faggrupper. Les planen:

leve.jpg

Sist oppdatert: 23. november 2021