Min side Meld fra
Kontakt oss

Næringsplan for Fredrikstad kommune

Næringsplan for Fredrikstad kommune 2021-2025 ble vedtatt av bystyret 18.02.2021.

Næringsplanen er en strategiplan som sier noe om hvordan vi skal nå målene på kortere og lengre sikt. Gjennom kommunens årlige økonomiplan og budsjett prioriteres midler til tiltak. Der strategiplanen angir retning, angir budsjettet og økonomiplanen således framdrift.

NæringsplanForFredrikstad_2021_25

 

 

forside naeringsplan.PNG

Sist oppdatert: 29. oktober 2021