Kommunedelplan landbruk

bilde
bilde
bilde

(Alle foto: Mostphotos.com)

Kommunedelplan for landbruk er en strategiplan som i korte trekk skal

  • Beskrive landbruket i Fredrikstad
  • Hvordan er dagens situasjon
    • hvilke utfordringer finnes
  • Nasjonale- og regionale retningslinjer og mål for landbruket i Fredrikstad

Planperioden er satt til 8 år. Planen vil henvise til kart og andre informasjonskilder. Planen er ikke juridisk bindende, men vil være et verktøy i saksbehandling for innhenting av kunnskap, være retningsgivende i andre juridisk bindende planer (f.eks. kommuneplanen).

 

Fremdrift 

Virksomhet Miljø og landbruk jobber med en ny landbruksplan. Arbeidet er midlertidig satt på vent for å prioritere andre oppgaver. Vi håper en oppdater fremdriftsplan vil være klar om kort tid.

 

Sist oppdatert: 07. mars 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.