Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunedelplan for klima

Fredrikstads klimaplan (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5. september 2019 av bystyret. Planen har følgende hovedmålsettinger:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016.
  • Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
  • Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050

Dette er ambisiøse mål og vi er helt avhengige av å nå dem samme med alle aktørene i Fredrikstad-samfunnet. Derfor er en av hovedstrategiene i planen: «Innbyggere og næringsliv inviteres med i omstillingen til lavutslippssamfunnet».

Fredrikstad skal være den lille verdensbyen som tar et globalt ansvar.

Se kommunedelplan for klima 2019-2030

Slik jobber vi

For å følge med på om vi når klimamålene, har Fredrikstad kommune innført klimabudsjett som styringsverktøy. Her skal innsatsen som skal gjøres i kommende handlingsplanperiode for å nå klimamålene synliggjøres. Klimabudsjettet kvantifiserer hvor mye klimagasser som kuttes gjennom tiltakene og oppgir i hvor stor grad vi nærmer oss målet. Det inneholder også tiltak som gir energibesparelser eller indirekte utslippskutt i tillegg til en rekke klimatiltak som ikke har latt seg kvantifisere. Du finner klimabudsjettet i Fredrikstad kommunes budsjett og handlingsplan.

Sist oppdatert: 17. november 2020