Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner vil sammen med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen utvikle miljøvennlige byområder. Sykkelen skal igjen bli et vanlig og praktisk transportmiddel. Den bidrar til bedre folkehelse og effektive transportsystemer. Erfaringer fra nordiske byer viser at dette er mulig, men at det må satses for å lykkes, blant annet på infrastruktur.


Kommunene tok initiativ til å revidere sine planer for sykkel for å gjenspeile denne ambisjonen. Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» bygger på to tidligere planer: hovedsykkelplan for Fredrikstad og plan for hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg (2009). Arbeidet med revideringen er gjort i samarbeid
mellom partene i Bypakke Nedre Glomma – Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen region øst. Planen er vedtatt i Fylkesutvalget 8. juni 2017, Sarpsborg Bystyre 15. juni 2017 og Fredrikstad Bystyre 16. juni 2017.


Planen består av en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen viser ambisjonene for sykkelsatsingen og prinsipper for hovedsykkelveinettet, mens handlingsdelen konkretiserer tiltaksbehovet og prioriteringen mellom rutene.


Hovedbudskapet er: Vi satser på sykkel!

Hovedsykkelveier Sarpsborg og Fredrikstad

Sist oppdatert: 06. februar 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.