Handlingsplan for utdanning og oppvekst 2019 - 2022

Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019
Utdanning og oppvekst. Vedtatt av Oppvekstutvalget 12. desember 2018

Les hele planen

Sist oppdatert: 06. august 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.