Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstadskolen mot 2040

QR-kode fredrikstadskolen.png

Bakgrunn

Fredrikstad kommune er en vekstkommune. Elevtallet er økende i deler av kommunen, og enkelte skoler har kapasitetsutfordringer allerede i dag. Flere av dagens skoleanlegg har også oppgraderingsbehov.

Fredrikstad kommune har satt igang arbeidet med Plan for skolebygg mot 2040. Planen skal gi en samlet framstilling av alle byggeprosjekter i Fredrikstadskolen fram mot 2040, både nybygg, utvidelser og rehabiliteringer. Det skal være en kapasitetsplan, og den skal bidra til høy kvalitet i opplæringen. 

Det er viktig at vi har en god plan, som kan bidra til en riktig dimensjonert skolekapasitet. Det vil si at vi bygger riktige bygg til riktig tid, på riktig sted, slik at elever i Fredrikstad har tilgang til tilstrekkelig funksjonelle skoleanlegg. 

 

Hva har skjedd så langt?

Bystyret behandlet delrapport 1 – vurdering av skoleanleggene, i møte 10. desember 2021.

Planens del 1 gir en presentasjon av dagens skoleanlegg.

24. mars 2022 behandlet bystyret del 2 av planen: "Byggutvikling – alternativvurderinger og investeringsbehov". Saken var innom oppvekstutvalget 9. mars.

Siste nytt (februar 2023):

Foreslår ny høringsrunde

I 2022 kom det inn mange gode innspill til Plan for skolebygg. På bakgrunn av alle innspillene foreslår kommunedirektøren at planen legges ut på en ny høringsrunde. Les mer om det her.

Siste nytt (juni 2023):

Bystyret utsetter Plan for skolebygg

Bystyret har vedtatt å utsette Plan for skolebygg og har bedt administrasjonen om å komme tilbake med sak om en faglig vurdering om null-alternativet. Les mer om dette her.

Første høringsrunde

Høringsperioden i 2022 varte fra 25. mars til 1. juni, hvor vi inviterte til medvirkning, gjennom folkemøter og digitale innspill.
 
Det ble avholdt en ungdomskonferanse om temaet 30. mai 2022.
 
Tid og sted for folkemøter:
  • Cicignon skole, mandag 25. april 2022 kl. 18.00.
  • Vestbygda ungdomsskole, torsdag 28. april 2022 kl. 18.00.
  • Borge ungdomsskole, mandag 9. mai 2022 kl. 18.00.
  • Lisleby samfunnshus, torsdag 19. mai 20022 kl 18.00
 
Høringsfristen var 1. juni 2022.

Innsendte innspill er tilgjengelig i kartet under

Kontaktinformasjon

Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst

E-postadresse: mare@fredrikstad.kommune.no

 
 
Sist oppdatert: 21. juni 2023