Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstadskolen mot 2040

QR-kode fredrikstadskolen.png

Bakgrunn

Fredrikstad kommune er en vekstkommune. Elevtallet er økende i deler av kommunen, og enkelte skoler har kapasitetsutfordringer allerede i dag. Flere av dagens skoleanlegg har også oppgraderingsbehov.

Fredrikstad kommune har satt igang arbeidet med Plan for skolebygg mot 2040. Planen skal gi en samlet framstilling av alle byggeprosjekter i Fredrikstadskolen fram mot 2040, både nybygg, utvidelser og rehabiliteringer. Det skal være en kapasitetsplan, og den skal bidra til høy kvalitet i opplæringen. 

Det er viktig at vi har en god plan, som kan bidra til en riktig dimensjonert skolekapasitet. Det vil si at vi bygger riktige bygg til riktig tid, på riktig sted, slik at elever i Fredrikstad har tilgang til tilstrekkelig funksjonelle skoleanlegg. 

 

Hva har skjedd så langt?

Bystyret behandlet delrapport 1 – vurdering av skoleanleggene, i møte 10. desember 2021.

Planens del 1 gir en presentasjon av dagens skoleanlegg.

24. mars behandlet bystyret del 2 av planen: "Byggutvikling – alternativvurderinger og investeringsbehov". Saken var innom oppvekstutvalget 9. mars.

Hva skjer videre?

Høringsperioden vil være fra 25. mars til 1. juni, hvor vi inviterer til medvirkning, gjennom folkemøter og digitale innspill.
 
Det vil bli avholdt en ungdomskonferanse om temaet 30. mai 2022.
 
Tid og sted for folkemøter:
  • Cicignon skole, mandag 25. april kl. 18.00.
  • Vestbygda ungdomsskole, torsdag 28. april kl. 18.00.
  • Borge ungdomsskole, mandag 9. mai kl. 18.00.
  • Lisleby samfunnshus, torsdag 19. mai kl 18.00
 
Høst/vinter 2022 vil bystyret behandle forslag til plan for skolebygg med innspillene som har kommet gjennom medvirkningsprosessen.

Hvordan kan du medvirke?

Høringsfrist er 1. juni.

 

Innsendte innspill vil bli tilgjengelig i kartet under

Kontaktinformasjon

Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst

E-postadresse: mare@fredrikstad.kommune.no

 
 
Sist oppdatert: 27. februar 2022