Demensplan 2019-2026

Demensplan 2019-2026 er en temaplan som bygger på erfaring fra demensplan 2009-2016. Kommunedelplan helse og velferd 2016-2027 er retningsgivende for demensplanens innhold.

I kommunedelplanen er det fastsatt tre langsiktige, overordnede mål. Disse er:

  • Innbyggerne har mulighet for et selvstendig og verdig liv.
  • Alle bor trygt, i egnet bolig.
  • Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive.

Her kan du lese hele planen i pdf-format.

Sist oppdatert: 24. juni 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.