Kommunedelplan for bolig / boligpolitisk plan

Mål

  • sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft
  • sikre en boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å bo
  • bidra til at alle skal bo trygt og godt 

Last ned plandokumentet

Målgruppe

Vanskeligstilte på boligmarkedet

  • Flere skal eie egen bolig
  • Færre skal være bostedsløse 

Studenter

  • Bidra til vesentlig bedre dekning av studentboliger i byen

Personer i etableringsfasen

  • Bidra til en enklere vei inn i boligmarkedet

Eldre

  • Bidra til at eldre kan bli boende lenger i egen, egnet bolig

Utbyggere

  • Bidra til at kommunen er en mer attraktiv og profesjonell samarbeidspartner

Ny plan

Fredrikstad kommune jobber nå med Boligplan 2022-2030, som skal erstatte Kommunedelplan bolig når den blir vedtatt. Kommunedelplan bolig gjelder inntil ny plan blir vedtatt.

Sist oppdatert: 02. mars 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.