Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommuneplanens arealdel 2023 - 2035

Kommuneplanens arealdel 2023 - 2035 ble vedtatt i bystyret 15. juni 2023. Se bystyrets behandling og vedtak av saken her.

 

Dette er arealdelen

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Plandokumenter

Plankart

Trykk her for å åpne større kart i nytt vindu.

 

Hvordan bruke kartet?

1. Utforsk kartet med musepekeren eller søk på ønsket adresse i kartets søkefelt.

2. Klikk i planens område på kartet, da får du opp en informasjonsboks.

3. Scroll nedover i boksen eller utvid (klikk på firkant øverst til høyre) for å se mer informasjon. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alt er lastet inn.

4. Vi informerer i tillegg om at man i kartløsningen må slå på kartlag for hensynssoner for å se disse. Samt at det er mulig å slå på egne temakartlag for:

  • Byområdet - Sentrumsområdet - Sentrumsformål
  • Rødlistede verneverdige bygninger

Saksdokumenter

Kunnskapsgrunnlag

Fagrapporter

Eldre planer

Under finner du kommuneplanens arealdel 2020 - 2032, og plankart i PDF-format:

 

Sist oppdatert: 20. januar 2023