Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien fram mot 2030 er et overordnet styringsdokument for utviklingen av kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Strategien skal bidra til at kommunen når målene for tjenesteleveranse og samfunnsutvikling, ved å påvirke organisasjonen og organisasjonskulturen, og de handlingene, holdningene og verdiene som arbeidsgiver står for og viser overfor medarbeiderne hver dag. En god arbeidsgiverstrategi setter gode ledere og medarbeidere i sentrum, og ser organisasjonens menneskelige ressurser som grunnlaget for utviklingen av gode tjenester til innbyggerne.

Arbeidsgiverstrategi fram mot 2030.pdf

Sist oppdatert: 24. august 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.