Min side Meld fra
Kontakt oss

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020–2024

Alkoholpolitisk handlingsplan tar utgangspunkt i kommunens ansvar etter alkoholloven. Lovens formålsparagraf formulerer myndighetenes overordnede mål, og dette ligger også til grunn for denne planen og tiltakene i retningslinjene.

Alkohollovens formålsparagraf:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.”

Alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt inndra salgs- og skjenkebevillinger. Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Overtredelse av alkoholloven, eller forskrift gitt i medhold av den, kan medføre inndragning av bevillingen.

Sist oppdatert: 17. august 2020