Aktive liv i Fredrikstad

bilde
bilde
bilde

(Alle bilder: Mostphotos.com)


Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka er en strategiplan som i korte trekk skal oppsummere:

  • status
  • utfordringer
  • ønsket utvikling for de ovennevnte temaene i en planperiode på 12 år

Aktive liv i "Den lille verdensbyen"

Fredrikstad er byen med et aktivt idrettsliv. Det er dugnad og frivillighet, og det er kompetanse. Det er også hverdagsmennesker og de som søker utfordringer på egne premisser. Det er identitet og stolthet, og det er mangfold. Det er elv og kyst og bynært friluftsliv. Dette, blant mye annet, er "det lille" som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er, og det er kvaliteter vi må ta vare på og styrke. Både i dag og i fremtiden. Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2019-2031 gir retning for dette arbeidet. Planen beskriver dagens anlegg, areal og aktivitetsstatus, samt hvilke temarelaterte utfordringer kommunen står ovenfor og hva som bør vektlegges i planperioden for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert og tilfredsstillende aktivitetstilbud for alle som bor i Fredrikstad.

Planene ble vedtatt av bystyret 2. mai 2019:

Strategidel Kommunedelplan idrett   Strategidel

 

Kunnskapsdel  Kunnskapsdel

 

Formål

Kommunedelplanen skal bidra til bevissthet og kunnskap om nasjonale, regionale og kommunale føringer for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og friluftsområder, samt kunnskap om juridiske rammebetingelser og økonomiske virkemidler.

Planen er ikke juridisk bindende, men vil være et verktøy i saksbehandling for innhenting av kunnskap og være retningsgivende i andre juridisk bindende planer (f.eks. kommuneplanen).

Sist oppdatert: 09. mars 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.