Håndbok i innbyggerdialog

I Norge har man gjennom plan- og bygningsloven sørget for at medvirkning skal være en del av all arealplanlegging, spesielt med hensyn til barn og unge. Det er viktig å bruke innbyggernes ressurser og kunnskap til å gjøre alle planer enda bedre.

Fredrikstad kommune har utviklet en egen håndbok i innbyggerdialog som involverer fire metoder:

Vite
På dette trinnet arbeides det med å gi innbyggerne økte muligheter til å delta og øke forståelse gjennom god informasjon.

Mene
På dette trinnet inviteres innbyggere inn til dialog og meningsutveksling.

Gjøre
På dette trinnet arbeides det med metoder som gjør innbyggerne delaktige i utviklingen/ ferdigstillingen av ideer.

Bestemme
På dette trinnet arbeides det med metoder som gir innbyggerne medbestemmelse innenfor en gitt ramme.

Se Håndboka i innbyggerdialog her.

Sist oppdatert: 06. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.