Min side Meld fra
Kontakt oss

Medvirkning

Engasjer deg

Fredrikstad kommune ønsker at du engasjerer deg i utviklingen av byen. Alle større planer, både de kommunen står bak og for eksempel reguleringsplaner i private prosjekter, blir lagt ut på høring. Når noe ligger på høring kan du si hva du mener.
Du kan sitte på kunnskap og ideer vi ikke har, men som er viktig for oss når vi skal bygge byen videre.

Hvordan vet jeg hva jeg kan mene noe om?

 • Følg ditt lokalsamfunnsutvalg på web og i sosiale medier – de legger ofte ut planer som er på høring og berører ditt nabolag.

 • Se vår oversikt over planer på høring

 • Sjekk den politiske møtekalenderen. I kalenderen står det alle møter som kommer og dokumentene som skal behandles legges ut senest en uke før møtet. Når møtet er ferdig, vil du også kunne se referat og hva som ble bestemt i møtene i denne kalenderen. 

 • Bli med på politiske møter. Alle politiske møter er åpne. Det betyr at du kan være med og lytte når for eksempel kultur- og miljøutvalget, oppvekstutvalget, planutvalget eller bystyret møtes. Møter i formannskapet og bystyret vises direkte på Kommune-tv slik at du kan følge med fra din egen mobil eller datamaskin. 

Hva skjer når du gir innspill på en sak eller plan?

Alle innspill blir vurdert. Det er ikke sikkert planen eller saken blir akkurat slik du foreslår. Fredrikstad kommune må ta hensyn til helheten, hele lovverket og alles meninger. Men hvis du kommer med innspill, vil vi lytte og vi vil ta det med oss når vi vurderer helheten.

Planer på høring

Disse planene er på høring nå

 

Andre måter å engasjere seg på

 • MinSak -  et innbyggerinitiativ
  Gjennom å samle minst 300 underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden- Les mer om innbyggerinitiativ.

 • Håndbok i innbyggerdialog
  I Norge har man gjennom plan- og bygningsloven sørget for at medvirkning skal være en del av all arealplanlegging, spesielt med hensyn til barn og unge. Det er viktig å bruke innbyggernes ressurser og kunnskap til å gjøre alle planer enda bedre.
  Fredrikstad kommune har utviklet en egen håndbok i innbyggerdialog, som 

Lokalsamfunn


I Fredrikstad har vi 22 lokalsamfunnsutvalg, som består av representanter fra lag, foreninger, skole og andre ildsjeler i nærmiljøet. Lokalsamfunnsmodellen i Fredrikstad er en nærdemokratimodell, nært knyttet til kommuneorganisasjonen. Ordningen bidrar til god dialog mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon.
https://www.fredrikstad.kommune.no/lokalsamfunn

Sist oppdatert: 22. november 2021