Min side Meld fra
Kontakt oss

Lokale forskrifter

Lokale forskrifter bestemmer private personers eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region.

De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Lovdata publiserer eller innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at forskifter er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

 

Forskrift om gebyrer med satser etter plan- og bygningsloven

Sist oppdatert: 07. april 2022