Innsendte spørsmål fra folkevalgte

Spørsmål til ordfører/spørsmål til utvalgsleder


Spørsmål fremmes skriftlig og gjelder konkrete forhold eller saker som hører til under utvalgets myndighetsområde.
Faste medlemmer av bystyret/utvalg kan sende spørsmål til ordfører/utvalgsleder.
Spørsmålet sendes på e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no. Dersom spørsmålet skal følge med møteinnkallingen må det sendes kommunen senest 8 virkedager før møtet.
Ordfører/utvalgsleder refererer spørsmålet i sin helhet og gir sitt svar i møtet.
Spørsmål og svar vedlegges møteprotokollen.

Spørsmål til bystyret

Spørsmål til formannskapet

 

Spørsmål til planutvalget

Spørsmål til helse- og velferdsutvalget

Spørsmål til teknisk utvalg

Spørsmål til oppvekstutvalget

 

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.