Gruppeledere - Politiske partier


Bystyret 2019-2023

Alle gruppelederne har postadresse på Rådhuset (Postboks 1405, 1602 Fredrikstad), og er på rådhuset 2. etasje i henhold til lønnende verv og frikjøp stillingsressurs.

Sist oppdatert: 07. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.