Min side Meld fra
Kontakt oss

Visjon, verdier og etiske prinsipper

Vår visjon er Fredrikstad - Den lille verdensbyen

En visjon skal være noe mer enn det vi er. En visjon er noe å strekke seg etter, noe vi kanskje aldri blir. Vår visjon er Fredrikstad - Den lille verdensbyen.

Når vi ønsker å bli en «liten verdensby», så innbiller vi oss ikke at vi noen gang vil bli en verdensby som Tokyo, eller New York. Med «verdensby» mener vi en utadvendt, urban, mangfoldig og innovativ by. Her har vi innbyggere fra alle verdenshjørner og et rikt kulturliv og internasjonal kontakt, næringsmessig og kulturelt.

At vi er en verdensby betyr at vi er i endring – at gamle nedlagte industriområder forvandles til ny næringsvirksomhet og nye byområder. Samtidig viser «Verdensbyen» til vår historie med Gamlebyen som Nordens best bevarte festningsby og vår maritime historie.

Med "Den lille" mener vi at Fredrikstad er ikke bare sentrum og det urbane. Vi er også lokalsamfunn, ildsjeler, hverdagsmennesker, breddeidretten, velforeninger, marka og kysten. Vi vil ta vare på det lokale og lille som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er. Vi tenker at det kanskje er det «lille» som gjør Fredrikstad unik.

Logo-den-lille-verdensbyen-alene-web-ny.jpg

Satsingsområder
I prosessen mot et bærekraftig samfunn, har kommunen satt seg følgende overordnede mål:

Levekår: Kommunen skal bidra til å utvikle menneskelige ressurser i trygge og stimulerende hverdagsmiljøer i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.

Næringsutvikling: Kommunen skal bidra til en bærekraftig utvikling basert på full sysselsetting, ved at alle utfører meningsfylte oppgaver i samfunnet og at alle får en rettferdig del av produksjonsresultatet.

Miljø og utvikling
Kommunen skal bidra til å fremme befolkningens livskvalitet, bevare naturressursene og det biologiske mangfoldet. Kommunen skal ivareta god og samordnet arealdisponering ved å sikre arealer, bygninger og grunnlagsinvesteringer.

Prisen for attraktiv byutvikling 2017
I 2017 ble en lang satsing på sentrumsutvikling kronet med prisen Norges mest attraktive by. Juryen trakk fram byens satsing på gratis ferge og handel i sentrum som to viktige momenter for valget av vinner.

Våre verdier

Verdigrunnlag
Våre verdier er som følger:

 • Modig
 • Engasjert
 • Romslig
 • Kompetent

Merk-firkant-blaa-SKJERM-ny.jpg


I disse verdiene legger vi blant annet:

Modig:
Vi tør tenke nytt, ser etter gode løsninger og stiller konstruktive spørsmål.

Engasjert:
Vi ivrer for å gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve.

Romslig:
Vi møter og inkluderer mennesker med åpenhet, respekt og tillit.

Kompetent:
Vi benytter og utvikler vår kompetanse slik at vi kan møte dagens og morgendagens utfordringer.

Etiske prinsipper
 1. Vi møter alle med respekt.
 2. Vi forvalter samfunnets fellesmidler på best mulig måte.
 3. Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett instans å vurdere habilitet.
 4. Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre ytelser.
 5. Vi er en åpen og etterrettelig kommune.
 6. Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra.
 7. Vi tar selvstendig ansvar.
 8. Vi er miljøbevisste.
 9. Vi er bevisste på når vi har taushetsplikt, og etterlever den.
 10. Vi har et bevisst forhold til bruk av sosiale medier.

 

Sist oppdatert: 20. juli 2023