Min side Meld fra
Kontakt oss

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Gressvik torg

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 andre ledd varsles det at Fredrikstad kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Gressvik torg.

Området skal bygges ut i henhold til reguleringsplan PlanID 3004 1193: Detaljregulering for Gressvik, vedtatt 15.09.2022. 

Formålet med avtalen er å regulere hvem som skal besørge og bekoste gjennomføring av nærmere angitte tiltak, slik de fremgår av reguleringsplan og i samsvar med godkjente planer. 

Høringsfrist: 3. juni 2024

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes via høringssskjema.

Velg sak du vil gi høringssvar til i menyen Saken gjelder. 

Kontaktperson
Hans Ketil Andersen, kst. etatsleder bydrift
Fredrikstad kommune
tlf. 977 12 322

Dokumenter

Sist oppdatert: 03. mai 2024