Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunedirektør og ledelse

Kommunedirektør

Nina Tangnæs Grønvold

Nina Tangnæs Grønvold (f. 1969) er kommunedirektør i Fredrikstad, og øverste leder for kommunens administrasjon.

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Direktørene har kommunedirektørens fullmakter innen sine tjenesteområder.

Sammen med direktørene utgjør kommunedirektøren kommunens øverste administrative ledelse. Kommuneledelsen har totalansvar for hele organisasjonen, og skal bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektøren og den øvrige kommuneledelsen har kontor i 5. etasje i rådhuset, Nygaardsgaten 16.

Direktør for helse og velferd

Janka Holstad-2.jpg

Janka Ekrem Holstad
Direktør for helse og velferd 

69 33 26 01 / 481 02 170
jaekho@fredrikstad.kommune.no
 

Seksjonen for helse og velferd er delt inn i fire etater, samt tre utadrettede virksomheter:

Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp, midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte.

Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.
 

Søk ansatte i helse og velferd her
 

Direktør for organisasjon

Mette Christin Strand Leistad

Mobil: 971 14 507
E-post: metlei@fredrikstad.kommune.no
 

Leder for

Søk i ansatte i organisasjon
 

Direktør for virksomhetsstyring

Ole-Sverre-Strand-web.jpg

Ole Sverre Strand

Mobil: 926 01 843
Epost: olestr@fredrikstad.kommune.no
 

Leder for

Søk i ansatte på virksomhetsstyring og økonomi her

 

Direktør for kultur, miljø og byutvikling

John_Henrik_Holøs_Pettersen-lite.jpg

Ole-Henrik Holøs Pettersen

69 30 60 65 / 928 66 411
E-post: olepet@fredrikstad.kommune.no 
 

Seksjonen består av tre etater:

Søk i ansatte på kultur, miljø og byutvikling her

 

Direktør for utdanning og oppvekst
 

Fredrikstad enk.136.jpg

Marianne Bekker

69 30 61 07 / 990 07 174

E-post: mare@fredrikstad.kommune.no

 

Seksjonen for utdanning og oppvekst er delt inn i tre etater:

  • Skoleetat består blant annet av alle de offentlige grunnskolene, skolefritidsordning (SFO), voksenopplæring,  og internasjonal skole. 
  • Barnehageetat består blant annet av de kommunale barnehagene og åpne barnehager. Etaten er også tilsynsmyndighet overfor både kommunale og private barnehager.
  • Barne- og familietjenestene består av helsevern for barn og unge, barn, ungdom og familiehjelpa, PPS-tjenesten og barneverntjenesten. Til sammen skal disse tjenestene både gi et tilbud til alle gjennom helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og gi tidlig og god hjelp til alle som trenger det i kortere eller lengre perioder. Barne- og familietjenestene har et mål om å gi helhetlige og sammenhengende tjenester av god kvalitet og samarbeider derfor tett.
    Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.
     

Søk i ansatte i seksjonen

 

Organisasjonskart
 

Bilde av administrativt organisasjonskart for Fredrikstad kommune
 

Sist oppdatert: 08. september 2023