Min side Meld fra
Kontakt oss

Planstrategi for Fredrikstad kommune 2024-2027 - Kommunedirektørens forslag

I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) så skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Denne skal i henhold til loven vedtas senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.

 

Sist oppdatert: 13. mai 2024