Min side Meld fra
Kontakt oss

Gatenett- og gatebruksplan til høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Fredrikstad har i møte den 25.04.2024 vedtatt å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til plan for gatenett og gatebruk i Fredrikstad bysentrum. Det er, i tråd med vedtatt Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023, utarbeidet forslag til Plan for gatenett og gatebruk i Fredrikstad bysentrum.

Planforslaget baserer seg på vedtatt Planprogram for Plan for gatenett og gatebruk i Fredrikstad byområde. Vedtatt mål for planen er å legge til rette for at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt, ved å prioritere areal og tiltak for disse trafikantgruppene. Bysentrum skal være attraktivt og tilgjengelig, med et levende handels- og servicetilbud som innbyr til opphold og aktivitet.

Planen beskriver de overordnede hovedgrepene som må til for å kunne nå ønsket utvikling. Planens oppbygging består av en del om gatenett og en del om gatebruk. Den avklarer prinsippene som bør ligge til grunn for å nå ønsket målsetting, og gir eksempler på hvordan dette kan løses i utvalgte gater.

Planen er en temaplan, og således ikke en juridisk bindende tiltaksplan. Planens funksjon er derfor strategisk og har en overordnet funksjon i å gi retningsgivende føringer for videre planprosesser og utviklingen av sentrum.

Det er bystyrets vedtak i framtidige detaljreguleringsplaner som vil avgjøre den endelige utformingen av gatenettet i Fredrikstad.

De som ønsker et dialogmøte om planforslaget kan ta kontakt med Anne Line Heksem Vatne på e-post anevat@fredrikstad.kommune.no.

Eventuelle uttalelser til planen gis via elektronisk skjema på kommunens nettsider innen 17.07.24 her:

Alternativt brev til Fredrikstad kommune, Postmottak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2021/19408.

Sist oppdatert: 08. mai 2024