Min side Meld fra
Kontakt oss

Innsyn, innspill, høringer og kunngjøringer

Postliste

Fredrikstad kommune fører postjournal etter reglene i offentlighetsloven og arkivloven.

Postlista inneholder en daglig oversikt over saksdokumenter inkludert korrespondanse til og fra kommunen

Innsynsbegjæring

Dersom du ønsker ytterligere innsyn, kan du bruke skjemaet Innsynsbegjæring. Ønsker du et skriftlig svar pr. brev, må du oppgi navn og ordinær postadresse. Fredrikstad kommune ekspederer brev elektronisk via valgt elektronisk postboks eller Altinn. Har du reservert deg mot å motta post elektronisk, vil det bli sendt som fysisk brevpost. Vi ønsker 1 innsynsbegjæring pr. henvendelse.

Innsyn byggesak

Ved å søke på adresse eller gårds- og bruksnummer, får du byggesaker for den aktuelle eiendommen.
Byggesaker er tilgjengelig 3 dager etter journalføring.

NB! Dette gjelder bare saker som er journalført/innkommet til kommunen etter juni 2010. Dersom saken er eldre enn dette, ber du om innsyn i eiendomsmappen:

Innsyn i eiendomsmappe: Du kan få innsyn i en eiendomsmappe ved å kontakte innbyggerdialog på telefon 69 30 60 00. 

Du kan be om innsyn i en sak når du selv ønsker det. Hvis du har bedt om innsyn og ikke har fått svar innen fem virkedager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen.

Reguleringsplaner

Innsyn i planene finner du ved å søke opp adressen i kartet

Politisk møtekalender

De fleste utvalgsmøtene filmes og kan følges direkte:

Møtene er åpne bortsett fra ved behandling av saker som krever unntatt offentlighet.

Oversikt over når møtene er finner du her:

Planer på høring

Lokalsamfunnsutvalg

Fredrikstad kommune består av 22 lokalsamfunn. Du kan gi innspill til utvalget i ditt lokalsamfunn.

Min sak/innbyggerinitiativ

Foreslå og samle underskrifter til saker du tenker vil gjøre Fredrikstad kommune til et bedre sted å bo.

Meld fra

Fredrikstad kommune har flere måter du kan melde feil, varsle om, klage på.
Vi setter pris på alle tilbakemeldinger

Kunngjøringer

Sist oppdatert: 08. september 2023