Brunskogsnegl

Brunskogsnegl på asfalt

Brunskogsnegl er en fremmed og uønsket art i Norge. Brunskogsneglen ble innført som fremmed dyreart til Norge rundt 1988, og har spredd seg i de sørlige delene av Norge. Den regnes for et skadedyr på flere planter og er en stor plage for mange hageeiere. Brunskogsneglen står på listen "Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012" utgitt av Artsdatabanken.

Brunskogsneglen finnes på fuktige steder med skygge. Den er aktiv om natten når luftfuktigheten er høyere.

Om dagen hviler den ofte under steiner eller i tett vegetasjon. Selv om den som andre snegler trives best om natten, kan den også sees om dagen i fuktig vær. Brunskogsneglen foretrekker åpne landskap. Overvintringen skjer ofte i komposthauger, steinhauger eller jordhuler. Medvirkende til den raske spredningen av Brunskogsnegl, er det faktum at hvert individ kan produsere ca. 400 avkom på en sommer.

Aksjon mot brunskogsnegl - høst 2017

 Det ble gjennomført aksjoner mot brunskogsnegl i 2016 og 2017 i henhold til aksjonsplan mot brunskogsnegl for 2016-2017 (link til pdf). Det er ikke satt av penger i budsjettet til aksjoner med utdeling av sneglemiddel i 2018. Sneglemiddel fås kjøpt på hagesentre. 

Hvorfor bekjempe brunskogsnegl?

Snegler kan normalt betraktes som nytteorganismer, idet de er viktige for nedbrytningen og omsetningen av dødt organisk materiale. Utenfor sitt naturlige utbredelsesområde forårsaker brunskogsneglen derimot problemer for hageeiere, i landbruket og i naturen.

I Fredrikstad er foreløpig plagen størst blant hageeiere og på fellesarealer. Når man vet at hvert individ kan produsere opptil 400 egg årlig, kan bestanden eksplodere i "gode" år.

Generelt i Norge har brunskogsneglen spredt seg og blitt mer vanlig i dyrkede områder. Det er rapportert om skader på arealer der det dyrkes grønnsaker, jordbær og gress, og man har i en del tilfeller funnet det nødvendig å bekjempe brunskogsneglen. Det er registrert skade på grasproduksjon ved at snegler kommer i gras til husdyr.

Arten er videre en potensiell trussel for det biologiske mangfoldet ved at den blant annet fortrenger den hjemmehørende sneglen svartskogsnegl. Det har vært observert hybridisering mellom svartskogsnegl og brunskogsnegl. Dette fører til en genetisk forurensning som kan skape en art som tåler klimaet bedre samtidig som den oppfører seg som en brunskogsnegl

Hvordan bekjempe brunskogsnegl?

Det finnes ikke en vidunderkur for å bli kvitt brunskogsnegl. Man må enten belage seg på en stor innsats eller bruke en del penger for å få jobben gjort. Det er særlig krevende å bli helt kvitt sneglen, så målet bør være å redusere antallet til et akseptabelt nivå og å hindre videre spredning.

Det er mange kreative metoder og ulik grad av innsats og ressursbruk. Det er viktig at alle bidrar med det de har mulighet til og at metodene som benyttes er miljøvennlige og etisk forsvarlige.

Forebygging

Brunskogsnegler sprer seg via planter og jord. Dersom en ikke har brunskogsnegler i hagen enda, bør man være særlig påpasselig ved kjøp av nye planter. Pottene og eventuelle plantebrett må sjekkes for blindpassasjerer. Nyinnkjøpte planter bør helst settes i karantene. De kan f.eks. plasseres i et vannbad en ukes tid hvor man da går over plantene og pottene ofte, særlig om kvelden og tidlig morgen. Dersom man finner snegler bør alle plantene returneres.

Tilpass hagen:

Fuktighet på bakken er svært viktig for at sneglene skal trives. Alt som kan gjøres for at det tørker opp etter nattedogg og regnvær er derfor en stor fordel. Dette kan gjøres ved å holde all vegetasjon kortklipt, og klipp vekk nederst på busker og hekker. Bortsett fra en kortklipt plen, sørg for at det er et luftig sjikt i vegetasjonen de nederste 20 centimeterne opp fra bakken. Dette er et tiltak som for mange vil kreve stor innsats.

Sneglene trenger å gjemme seg bort om dagen (for å unngå tørke) og om vinteren (for å unngå kulde). Steinmurer med mange glipper mellom steinene og store, åpne komposter er eksempler på slike steder. Gjør en jobb av å fjerne slike ting. Komposten bør aller helst være lukket, men en binge laget av tre som står på et grusbelagt område fungerer også godt. Dette er også et tiltak som for noen vil kreve en stor innsats.

Sneglene har preferanser i hvilke planter de vil spise på. Man bør derfor velge planter som sneglene ikke er så glade i. Brunskogsneglen foretrekker saftige planter (påske- og pinseliljer, tulipaner, narsiss¬er, stemorsblomst), planter med store blomster (georginer), noen krydderurter, salat, grønnsaker, bær og frukt. Ellers elsker den løvetann og mange ville planter. Eksempler på planter som ikke er så populære hos sneglene er roser og rododendron.

Snegler kan til en viss grad fysisk hindres i å komme til plantene man vil beskytte. Man kan sette opp en barriere på en kant av hagen der det kommer mye snegler, f.eks. fra et fuktig område eller en nabo som ikke bekjemper sneglene. Dersom man har planter i pallekarmer eller krukker kan man lage en barriere på kanten med f.eks. hønsenetting eller en kant som er formet som et 1-tall. Dette vil være vanskelig for en snegl å forsere. Det selges forskjellige typer av gjerder i plantesentrene. Det er imidlertid svært viktig å sørge for jevnlig vedlikehold av en barriere for å få fullgod effekt. Hvis den settes opp men ikke etterses kan det fort bli steder der sneglene kommer seg rundt barrieren. Dette rådet krever både innsats og penger, men kan være effektivt hvis det stadig kommer nye snegler inn i hagen.  

Man kan dekke bakken med underlag som sneglen ikke trives på. Det er mange forskjellig materialer som er prøvd ut, f.eks. hønsegjødsel, tang, alginat, kaffegrut, kakaoflis, kalk, bark og ull. Felles for de fleste er at de har en viss effekt en kort tid, men etter noen dager med regn har de liten eller ingen effekt lenger. Det er derfor ikke så effektivt å bruke disse materialene, men om man kanskje ønsker å bruke disse av andre årsaker, så vil en få en tilleggseffekt på sneglene i en kort periode.

Av midlene nevnt over skiller kanskje bark seg ut. Dersom en dekker med bark vil sneglene ikke finne noe av interesse der, og stort sett holde seg unna. En må bare passe på at det ikke blir glipper under den duken en legger barken oppå, for det kan bli et godt gjemmested.

Naturlige fiender:

Ta vare på brunskogsneglens naturlige fiender. Hagedammer tiltrekker frosk, padder og fugler. Hekker og bed med blomster¬rike planter tiltrekker løpebiller og andre naturlige fiender. Treplanker eller takstein kan legges under hekken som skjul for løpebiller. Sneglene kan også skjule seg her og kan dermed lett plukkes sammen med eggene. Boakjølsneglen er ofte nevnt som en aggressiv fiende overfor andre snegler, og kan hjelpe til med å spise egg og små brunskogsnegler, men boakjølsneglen er også en fremmed art og kan gjøre skade på hageplanter. I enkelte hager kan det derfor være hensiktsmessig å bekjempe denne sneglen avhengig av hvilket nivå av skade den gjør.

Bekjempelse

Mekanisk bekjempelse

Snegleplukking er effektivt, men startes ofte for sent. Man bør begynne allerede om våren. Det er lurt å gå ut om kvelden eller morgenen. Da er sneglene mest aktive på grunn av at bakken er mer fuktig. Sneglene plukkes og avlives.

Det kan være praktisk å bruke en pølseklype eller engangshansker under plukkingen. Man kan kaste dem eller grave dem ned, men det kan være lurt å legge dem ut på en kontrollert plass som åte for andre brunskogsnegler.  Brunskogsnegler blir tiltrukket av døde artsfrender og spiser på dem. Slike steder kan være fine sjekkpunkter for plukking og klipping senere.

Sneglene bør avlives på en mest mulig skånsom måte. Man bør bruke en metode som er rask og som ikke virker negativt inn på den øvrige naturen. Følgende metoder for å avlive kan dermed brukes: 1) Klippe sneglen i to med en saks, spade eller annet redskap, 2) Ha dem i en beholder og helle kokende vann over, 3) Putte dem i en plastboks og legge den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn.

Kommunen tar sterk avstand fra avlivningsmetoder som bruk av salt, eddik og ammoniakk. Det er også viktig å plukke riktige snegler. Snegler er i utgangspunktet nytteorganismer, idet de er viktige for nedbrytningen og omsetningen av dødt organisk materiale, fra så vel dyr som planter.

Dersom det ikke er åpenbart hvor sneglene holder til, kan man lokke dem frem til feller for å deretter plukke og avlive dem. Sneglene har god luktesans og tiltrekkes av mange forskjellige luktstoffer som kan brukes som åte. Øl, oppklippede døde snegler og hunde¬mat er noen eksempler som kan brukes i feller for å tiltrekke flere snegler for avliving. Fellene bør sjekkes en dag eller to etter de er satt ut. Feller er mest effektivt tidlig i vekstsesongen, kanskje fordi tilgangen på plantemateriale er noe mindre enn senere i sesongen. De er også mest effektive for store snegler, fordi de er mest på farten. Det finnes mange typer feller på markedet, og man kan også lage det selv.

Dersom man kan finne eggene til brunskogsneglen er det veldig effektivt å avlive eggene. Brunskogsnegl legger egg i august-september. Eggene legges i hulrom i jorden, under blader, steiner, planker og råtne plantedeler, som for eksempel i kompostbinger. De er små hvite kuler med en størrelse på 3-4 mm. Avhengig av forholdene klekkes eggene etter to til fire uker. Legg gjerne ut noen små matter, keramiske fliser eller liknende som sneglene kan legge eggene under. Eggene kan drepes i kokende vann.

Biologisk bekjempelse

Biologisk bekjempelse er bekjempelse av skadegjørere uten bruk av giftige kjemikalier, men med bruk av levende organismer som er naturlige fiender av skadegjørerne.

Nemaslug® er et biologisk preparat som består av nematoder (rundormer) som går inn i sneglene og dreper dem med en medbrakt bakterie. Siden brunskogsneglene er kannibaler vil de døde sneglene tiltrekke seg andre snegler og disse vil da også bli smittet med nematoder. Middelet skal være tilgjengelig for privathager og fås kjøpt på plantesentra.

Nemaslug® skal ha effekt på nettkjølsnegl og små brunskogsnegl. Det er tenkelig at preparatet kan ha effekt på andre snegler også. Dersom det blir kjent av Nemaslug® har en negativ økologisk effekt vil kommunen vurdere å ta avstand fra å bruke dette.

Nemaslug® kan løses opp i vann og vannes ut der det forekommer snegler. Denne metoden forutsetter at man treffer på sneglene og at det ikke er for tørt eller kaldt. Det er derfor utviklet mer effektive metoder som utnytter sneglenes adferd. Siden Nemaslug® er mest effektiv på små snegler er det best å bruke preparatet vår og høst, når brunskogsneglene er små.

Kannibalmetoden

Sivilagronom Torstein Mo har utviklet en metode som benytter seg av nematodene og sneglenes kannibal-adferd. Det er mange positive erfaringer med bruk av kannibalmetoden hos hageeiere, men i kontrollerte forsøk hos Nibio(tidligere Bioforsk) er det så langt ikke klare effekter fra middelet på de store sneglene.  Av de små sneglene har de sett at 80 % av disse dør. Det er derfor anbefalt å bruke Nemaslug® når sneglene er små. Det vil si på våren og etter eggklekking på høsten.

Kannibalmetoden utføres slik:

 • Bland Nemaslug® med vann, ca. 1 ts til 1 liter vann på 20 °C
 • La denne blandingen stå i skyggen i ca. 1 time før den skal brukes. Rør litt i blandingen innimellom.
 • Samle mengder med snegler og klipp disse i to.
 • Hell Nemaslugblandingen over sneglene. Rør rundt med en pinne eller lignende. La sneglene være i blandingen i 5 minutter for at nematodene skal trenge inn i sneglene.
 • Legg ut de klipte sneglene med Nemaslug® på skyggefulle og fuktige steder. Man trenger ikke legge ut så mange på hvert sted.
 • Andre snegler kommer og spiser av åtet og blir smittet. Etter noen dager svekkes sneglen, den beveger seg langsommere og dør.
 • Nematodene og bakteriene har formert seg inne i sneglen og er klare for at nye brunskogsnegler skal komme.
Lecakule- og vørterølmetoden

Dersom man ikke vil plukke og klippe snegler kan man lage en felle med Nemaslug® blandet i vørterøl. Prinsippet er at sneglene skal drikke, få i seg Nemaslug® og gå ut igjen. Dette er derfor en drikkestasjon og ikke en felle for å fange sneglene.

Metoden gjennomføres slik:

 • Bruk en tom isboks, juicekartong eller lignende.
 • Boksen må være mørk da nematodene ikke tåler lys. Den kan eventuelt males.
 • Lag noen hull ca. 5 cm oppe i boksen så sneglene kommer inn og ut igjen. Hullene bør ikke være større enn ca. 15 mm.
 • Legg i ca. 2 cm med leca-kuler (så sneglene ikke skal drukne).
 • Bland ¼ ts Nemaslug® per flaske lunken vørterøl (0,33l). Eventuelt kan litt av vørterølet byttes ut med vann (Max 50 % vann). Erfaringsmessig har ufortynnet vørterøl best lokkeeffekt. 
 • Det er viktig at det er alkoholfritt øl som brukes. Ifølge de som har testet det ut foretrekker sneglene Ringnes vørterøl.
 • Hell blandingen over lecakulene, slik at det dekker.
 • Sett på lokk for å hindre lys og fordamping. Legg på stein.
 • Sett boksen et sted man forventer at det er snegler.
 • Inspiser og fyll etter med blandingen etter behov.
 • Rør rundt i boksen med pinne e.l. for å få fram øl-lukten. Slik får man også tilført oksygen til nematodene og rørt dem opp hvis de har falt til bunnen.
Kjemisk bekjempelse

De fleste kjemiske midlene mot snegler som er tilgjengelig går ut på å tiltrekke seg snegler som så spiser middelet og blir forgiftet. Det er ulovlig å importere kjemiske plantevernmidler til Norge som ikke er godkjent av Mattilsynet. De som er tilgjengelig for hobbydyrkere er blant annet CurEra Snegl, Ferramol, Killer Snegledreper´n, SmartBayt og Snegledreper.

Alle midlene inneholder det aktive stoffet jernfosfat. Når sneglene spiser jernfosfat mister de matlysten, gjemmer seg bort og dør. Dette stoffet er skadelig for andre sneglearter også, men skal ikke være skadelig for andre dyr enn snegler ved riktig bruk.

Et annet kjemisk middel som virker på brunskogsnegl er Sluxx. Dette er et stoff som kun er tilgjengelig for yrkesdyrkere med sprøytesertifikat og består også av jernfosfat, men i en sterkere dose. Den skal være ganske effektiv på brunskogsnegl, men tar livet av andre snegler også. Sluxx er for øvrig plassert i laveste faregrad både miljø- og helsemessig og det er godkjent til økologisk dyrkning av Mattilsynet.

Aksjoner og samarbeid

En viktig ingrediens i en vellykket bekjempelse av brunskogsnegl er å samarbeide med naboene. Det hjelper lite å bekjempe snegler kun i sin egen hage, når de kan yngle og bli mange hos naboen. Mange lokallag, nabolag og kommuner har dratt i gang felles aksjoner for å motivere hverandre til å ta i et tak. Tidligere har nabolag i Ambjørnrød, Skjærviken og Gluppe i Fredrikstad hatt felles aksjoner. Noen få personer drar det i gang med å f. eks. kjøpe inn sneglemiddel, henge opp plakater, informere på sosiale medier og sørge for samordning av aksjonen.

Flere kommuner har i de siste årene blitt med og bidratt i aksjoner mot brunskogsnegl. De bidrar med informasjon og tilrettelegging for en større aksjon i kommunen. Dette har i mange tilfeller bestått i å dele ut Nemaslug® fra servicetorg eller sentrale deler av kommunen 1-3 ganger i sesongen.

I Drammen ble det gjennomført en omfattende aksjon av en bydel, Konnerud. De ble sponset av Drammen kommune. De blandet avkok fra korn, vørterøl og flere pakker med Nemaslug® i en betongbil. Dette ble en tykk masse som ble delt ut som baller til ti ulike nabolag i Konnerud. Etter endt sesong opplevde de at det ble færre snegler. I tre av nabolagene hadde de hatt en klar reduksjon.

Hvordan bruke Nemaslug®

Nemaslug® er et biologisk preparat som består av nematoder (rundormer) som går inn i sneglene og dreper dem med en medbrakt bakterie. Siden brunskogsneglene er kannibaler vil de døde sneglene tiltrekke seg andre snegler og disse vil da også bli smittet med nematoder. Middelet skal være tilgjengelig for privathager og fås kjøpt på plantesentra.

Nemaslug® er ikke skadelig for barn, husdyr eller planter.

Nemaslug® skal ha effekt på nettkjølsnegl og små brunskogsnegl. Det er tenkelig at preparatet kan ha effekt på andre snegler også. Dersom det blir kjent av Nemaslug® har en negativ økologisk effekt vil kommunen vurdere å ta avstand fra å bruke dette.

Nemaslug® kan løses opp i vann og vannes ut der det forekommer snegler. Denne metoden forutsetter at man treffer på sneglene og at det ikke er for tørt eller kaldt. Det er derfor utviklet mer effektive metoder som utnytter sneglenes adferd. Siden Nemaslug® er mest effektiv på små snegler er det best å bruke preparatet vår og høst, når brunskogsneglene er små.

Vi legger her frem to metoder som flere hageeiere har hatt gode erfaringer med.

Kannibalmetoden

Sivilagronom Torstein Mo har utviklet en metode som benytter seg av nematodene og sneglenes kannibal-adferd. Det er mange positive erfaringer med bruk av kannibalmetoden hos hageeiere, men i kontrollerte forsøk hos Nibio(tidligere Bioforsk) er det så langt ikke klare effekter fra middelet på de store sneglene.  Av de små sneglene har de sett at 80 % av disse dør. Det er derfor anbefalt å bruke Nemaslug® når sneglene er små. Det vil si på våren og etter eggklekking på høsten.

Kannibalmetoden utføres slik:

 • Bland Nemaslug® med vann, ca. 1 ts til 1 liter vann på 20 °C
 • La denne blandingen stå i skyggen i ca. 1 time før den skal brukes. Rør litt i blandingen innimellom.
 • Samle mengder med snegler og klipp disse i to.
 • Hell Nemaslugblandingen over sneglene. Rør rundt med en pinne eller lignende. La sneglene være i blandingen i 5 minutter for at nematodene skal trenge inn i sneglene.
 • Legg ut de klipte sneglene med Nemaslug® på skyggefulle og fuktige steder. Man trenger ikke legge ut så mange på hvert sted.
 • Andre snegler kommer og spiser av åtet og blir smittet. Etter noen dager svekkes sneglen, den beveger seg langsommere og dør.
 • Nematodene og bakteriene har formert seg inne i sneglen og er klare for at nye brunskogsnegler skal komme.
Lecakule- og vørterølmetoden

Dersom man ikke vil plukke og klippe snegler kan man lage en felle med Nemaslug® blandet i vørterøl. Prinsippet er at sneglene skal drikke, få i seg Nemaslug® og gå ut igjen. Dette er derfor en drikkestasjon og ikke en felle for å fange sneglene.

Metoden gjennomføres slik:

 • Bruk en tom isboks, juicekartong eller lignende.
 • Boksen må være mørk da nematodene ikke tåler lys. Den kan eventuelt males.
 • Lag noen hull ca. 5 cm oppe i boksen så sneglene kommer inn og ut igjen. Hullene bør ikke være større enn ca. 15 mm.
 • Legg i ca. 2 cm med leca-kuler (så sneglene ikke skal drukne).
 • Bland ¼ ts Nemaslug® per flaske lunken vørterøl (0,33l). Eventuelt kan litt av vørterølet byttes ut med vann (Max 50 % vann). Erfaringsmessig har ufortynnet vørterøl best lokkeeffekt. 
 • Det er viktig at det er alkoholfritt øl som brukes. Ifølge de som har testet det ut foretrekker sneglene Ringnes vørterøl.
 • Hell blandingen over lecakulene, slik at det dekker.
 • Sett på lokk for å hindre lys og fordamping. Legg på stein.
 • Sett boksen et sted man forventer at det er snegler.
 • Inspiser og fyll etter med blandingen etter behov.
 • Rør rundt i boksen med pinne e.l. for å få fram øl-lukten. Slik får man også tilført oksygen til nematodene og rørt dem opp hvis de har falt til bunnen.

Ofte stilte spørsmål

Hva om barn eller dyr får i seg Nemaslug?

Nemaslug er et naturlig produkt som består av en parasitt som går spesifikt på Brunskogsnegl. Den er ikke skadelig for barn, fugler, pinnsvin, insekter og andre dyr. Noen andre sneglearter kan ta skade av middelet vi oppfordrer derfor til at det kun brukes på begrensede områder der en vet at brunskogsneglene befinner seg.

Hvordan kan kommunen oppfordre til å ta livet av brunskogsnegler? Er ikke det dyreplageri?'

Metoden som benyttes for å bekjempe brunskogsnegler anses som human. Kommunen tar sterk avstand fra avlivningsmetoder som bruk av salt, eddik og ammoniakk. Det er også viktig å plukke riktige snegler. Snegler er i utgangspunktet nytteorganismer, idet de er viktige for nedbrytningen og omsetningen av dødt organisk materiale, fra så vel dyr som planter.

Hvorfor har kommunen valgt Nemaslug?

Kommunen ønsker at tiltakene skal være rettet mot brunskogsnegl, og færrest mulig av andre snegler. Nemaslug® er valgt fordi  det er et naturlig middel som har effekt på nettkjølsnegl og brunskogsnegl. Det er tenkelig at det kan ha effekt på andre snegler også, men det er et nokså spesifikt middel. Andre, kjemiske, sneglemidler inneholder jernfosfat/jernsulfat som virkemiddel, dette stoffet er dokumentert skadelig for andre snegler også, men er ikke skadelig for mennesker.

Midler med jernfosfat/jernsulfat har kun effekt på de sneglene som direkte spiser av middelet. Nemaslug er et middel som bør kunne gi langsiktig effekt på å redusere snegler i et område, både fordi det kan virke i flere ledd av snegler, men bør også kunne påvirke oppvekstvilkårene for nyklekte snegler i områder der snegler har blitt infisert med Nemaslug.

Hva gjør man på kommunens eiendommer?

Kommunens tiltak er beskrevet i aksjonsplanen som er vedtatt - Se aksjonsplanen. (Link til aksjonsplanen) Kommunen vil bidra til informasjon, tilrettelegge for aksjoner mot brunskogsnegl og gjøre tiltak på egne eiendommer. Under aksjonene oppfordrer vi dere til å ta med en ekstra pose for å legge ut litt sneglemiddel på kommunale eiendommer dere vet det er et problem.

Dersom det er et omfattende problem vil kommunen benytte seg av Innsatsgjengen til å plukke og klippe. Vi kan også vurdere å bruke Sluxx, et kjemisk middel som krever sprøytesertifikat.

Vi vet at det er problemer på Glommastien og noen andre steder, men vi er avhengig av å få tilbakemelding på problemområder med mye brunskogsnegl som er til skade.

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 08. januar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?