Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad Næringsforening

Den viktigste samarbeidspartneren innen arbeidet med næringsutvikling i kommunen er det eksisterende næringslivet her. Næringslivet har organisert seg i en slagkraft organisasjon – Fredrikstad Næringsforening – som favner næringslivet fra industri til service- og handel. Fredrikstad Næringsforening (FNF) binder næringslivet sammen og tar et overordnet ansvar for at regionen er attraktiv. De jobber for at nye bedrifter etablerer seg her, og at eksisterende bedrifter har et godt eksistensgrunnlag. Innsatsområder er arbeidsplassutvikling, transportsystem, urbanitet og omdømme.

Mer informasjon om Fredrikstad Næringsforening sin innsatsområder og medlemsbedrifter finner du her

Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening har et utstrakt samarbeid. Sammen har vi vist at vi kan oppnå mer enn hver for oss. Fredrikstad kommunes næringsplan ble utviklet i samarbeid med FNF og en rekke prosjekter gjennomføres som en del av et partnerskap. Fredrikstad kommune støtter næringsforeningen økonomisk, og bidrar også i et spleiselag mellom gårdeiere i sentrum i etableringen av en egen Sentrumsleder. Sentrumslederen har fokus på koordinering mellom handels- og serveringsaktørene i sentrum og relaterte markedsaktiviteter. Dette samarbeidet har vært en suksess, og kommunen har derfor besluttet å støtte en videre etablering av en egen Sentrumsleder for Gamlebyen som skal bistå besøksnæringen i byens stolthet – Gamlebyen.

 

Ambisiøse bedrifter

Ambisiøse bedrifter er et prosjekt som er initiert av Fredrikstad Næringsforening med støtte fra Fredrikstad kommune. Prosjektet har som effektmål å få eksisterende bedrifter til å skape en mer bærekraftig vekst i egne bedrifter – ved å øke ambisjonsnivået i ledelsen. Overordnet mål er å skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og synliggjøre kompetanse i deltakende bedrifter for å utvikle og dra nytte av dette på tvers i bedriftene.

Vekst i Fredrikstad-programmet – et langsiktig strategisk fellesskap

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer.

Vi må derfor

  • stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad overfor offentlige og private aktører
  • ha modige ambisjoner og gjennomføringskraft som løfter oss over våre konkurrenter  

Vekst i Fredrikstad er et mobiliseringsprogram der det offentlige og private samarbeider for å styrke Fredrikstad som næringsdestinasjon, slik at vi lykkes med positiv samfunnsutvikling i kommunen vi bor og jobber i. Det er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet.  

Vi har ambisiøse måler for 2022-2027:

  1. Vi skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring
  2. Næringslivet i Fredrikstad skal ha en kultur for ambisjoner og vekst, og anerkjennes for høy kompetanse
  3. Fredrikstad skal bli Norges mest næringsvennlige kommune  

Skal vi lykkes med å nå målene våre, krever det at vi mobiliserer for samarbeid på nye måter og kontinuerlig utvikler dette.  

Les mer om det kompetente næringslivet i Fredrikstad her.

 

Har du spørsmål kan du kontakte:

Fredrikstad Næringsforening

Kjell Arne Græsdal, daglig leder

kag@fredrikstad-nf.no

telefon: 908 56 464

 

Vekst i Fredrikstad

Hege Bongard, prosjektleder

hb@fredrikstad-nf.no

telefon: 930 35 507

 

Kontaktpersoner 
Kari_WEB.jpg
Kari Halvorsrud
næringssjef

Kari er næringssjef og leder virksomhet næring. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet og Fredrikstad Næringsforening, jobber hun tett sammen med Osloregionen og Søndre Viken Næringsregion. Kari har også nær kontakt med den kommunale ledelsen og påser at strategier, handlingsplaner og budsjetter kommer på plass. Hun fører tilsyn med oppgaver knyttet til Smart- og Næringsfondet.

Mobil: 926 16 081

E-post: kaehal@fredrikstad.kommune.no

Trond Åge Langvik
Rådgiver

Trond følger opp bedriftsnettverkene Borg Plast Net og Gjenvinning Østfold. Han er også sterkt involvert i programområdet Smart City. Forøvrig har han ansvaret for kontakten med FoU, miljøene slik som Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Trond er sentral i arbeidet med Næringsplanen og Næringsfondet.

Kontor: 69305618 Mobil: 41211611

E-post: trolan@fredrikstad.kommune.no

Eystein Kleiven
Næringsvert

Eystein er Næringsvert og har således utstrakt kontakt med bedrifter i kommunen. Han påser at næringslivet blir tatt hånd om på best mulig måte når de er i prosess med kommunen. Forøvrig er Eystein med i flere INTERREG prosjekter.

Kontor: 69305627 Mobil: 98434492

E-post: eyskle@fredrikstad.kommune.no

Sandra Marie Andersen
Næringsutvikler

Sandra er næringsutvikler og har kontakt med utdanningsmiljøet i kommunen. Hun har ansvar for prosjektet Attraktiv Studentby. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby.

Kontor: 69305685 Mobil: 99398453

E-post: saiand@fredrikstad.kommune.no

Anna Gyüre-Szamosi
næringsutvikler

Anna er næringsutvikler og har ansvar for regional næringssamarbeid i Osloregionen og i Søndre Viken Næringsregion. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet, jobber hun med koronamidlene, med Smart- og Næringsfondet og med kommunikasjon.

Kontor: 69305692 Mobil: 94147476

E-post: anngyu@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 24. februar 2021