Min side Meld fra
Kontakt oss

Starte egen bedrift

Skal du starte bedrift i Fredrikstad eller i Søndre Viken, kan vi hjelpe deg med mye. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss som jobber med næringsutvikling. Nettverket vårt er stort og vi kan veilede deg gjennom næringslivet i Fredrikstad. En rekke virksomheter jobber for folk som ønsker å starte egen virksomhet. Her er en oversikt over offentlige veiledere for etablerere.

Startup Viken

Startup Viken vil kunne hjelpe deg med etablering av selskapet og gi deg kurs og veiledning i hvordan du driver en virksomhet.

Drivhuset Østfold

Drivhuset Østfold hjelper studenter og personer som nylig har vært under utdanning med etablering av egen virksomhet. Her får du kurs og veiledning samt gratis lokaler for oppstarten. Drivhuset Østfold er en del av det svenske Drivhus-konseptet som finnes på de fleste universiteter og høgskoler i Sverige. Her er det mye kompetanse å dra nytte av.

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway i Halden drifter en inkubator som kan være et godt «fødested» for din bedrift hvis du har litt større ambisjoner.

Blender Collective

Blender Collective er et nettverk med over 120 mennesker i kreative og nyskapende bedrifter sør i Viken. De er til for å skape vekst og utvikling i regionen gjennom coworking, samarbeid, deling av kunnskap, og et krevende akseleratorprogram. 

Næringshagen Østfold ​

Næringshagen Østfold er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i hele Østfolds næringsliv. De viser vei slik at utviklingen av nye bedrifter eller veksten i eksisterende næringer, skal være vellykket. Ta kontakt med dem for en gratis veilednings time. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. De er kilden til støtte for bedrifter som skal starte opp eller vokse. Ta en titt på nettsiden «Slik skaffer du penger».

Altinn

Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende. Hos Altinn kan du også finne en rekke guider som gir deg veiledning om ulike aspekter ved å starte og drive egen bedrift.

Skatteetaten

Skatteetaten har også mye informasjon for deg som er ny som næringsdrivende. Her finner du alt om oppstartsperiode, ansattopsjoner, regnskap, skatt og merverdiavgift.

NAV

Du kan ha rett på dagpenger mens du etablerer en egen virksomhet, men du må sende en egen søknad om dette. Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet. Mer informasjon om finner du på NAV sin nettside. 

Mattilsynet

Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge Norges forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Her får du veiledning om hvilke regler som gjelder dersom du driver en bedrift som tilbyr noen av disse produktene.

Mer om kommunens regler knyttet til servering, salg og skjenking finner du her.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet hjelper deg til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften din. Sjekk alltid med Arbeidstilsynet at lokalene til din bedrift er godkjente, og at arbeidsrutinene ved bedriften ivaretar nødvendige hensyn. 

Tolletaten

Dersom din bedrift planlegger å importere og/eller eksportere varer/-tjenester til/fra utlandet, må du forsikre deg om at dette skjer i henhold til gjeldende regler for bl.a. toll, merverdiavgifter og særavgifter. Mer informasjon om dette finner du på Tolletaten sin nettside

 

Kontaktpersoner 
Kari_WEB.jpg
Kari Halvorsrud
næringssjef

Kari er næringssjef og leder virksomhet næring. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet og Fredrikstad Næringsforening, jobber hun tett sammen med Osloregionen og Søndre Viken Næringsregion. Kari har også nær kontakt med den kommunale ledelsen og påser at strategier, handlingsplaner og budsjetter kommer på plass. Hun fører tilsyn med oppgaver knyttet til Smart- og Næringsfondet.

Mobil: 926 16 081

E-post: kaehal@fredrikstad.kommune.no

Trond Åge Langvik
Rådgiver

Trond følger opp bedriftsnettverkene Borg Plast Net og Gjenvinning Østfold. Han er også sterkt involvert i programområdet Smart City. Forøvrig har han ansvaret for kontakten med FoU, miljøene slik som Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Trond er sentral i arbeidet med Næringsplanen og Næringsfondet.

Kontor: 69305618 Mobil: 41211611

E-post: trolan@fredrikstad.kommune.no

Eystein Kleiven
Næringsvert

Eystein er Næringsvert og har således utstrakt kontakt med bedrifter i kommunen. Han påser at næringslivet blir tatt hånd om på best mulig måte når de er i prosess med kommunen. Forøvrig er Eystein med i flere INTERREG prosjekter.

Kontor: 69305627 Mobil: 98434492

E-post: eyskle@fredrikstad.kommune.no

Sandra Marie Andersen
Næringsutvikler

Sandra er næringsutvikler og har kontakt med utdanningsmiljøet i kommunen. Hun har ansvar for prosjektet Attraktiv Studentby. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby.

Kontor: 69305685 Mobil: 99398453

E-post: saiand@fredrikstad.kommune.no

Anna Gyüre-Szamosi
næringsutvikler

Anna er næringsutvikler og har ansvar for regional næringssamarbeid i Osloregionen og i Søndre Viken Næringsregion. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet, jobber hun med koronamidlene, med Smart- og Næringsfondet og med kommunikasjon.

Kontor: 69305692 Mobil: 94147476

E-post: anngyu@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 14. juli 2022