Min side Meld fra
Kontakt oss

Regionalt næringssamarbeid

Vårt hovedmål er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet. Å skape flere arbeidsplasser krever samarbeid mellom både næringsliv, det offentlige og akademia. Dessuten er regionen vår et felles bo- og arbeidsmarked. Et regionalt perspektiv er ofte nødvendig for å ta gode beslutninger. Derfor har vi inngått i samarbeid om næringsutvikling med nabokommuner og med Osloregionen. Viken fylkeskommune er også en sentral part i næringsarbeidet. Mer informasjon om de forskjellige regionale samarbeidene finnes nedenfor.

Søndre Viken næringsregion

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg utgjør Søndre Viken næringsregion. Kommunene, næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen samarbeider om næringsutvikling, arealplanlegging og arealforvaltning, markedsføring og det å være et godt vertskap for næringslivet.

 

Kontaktpersoner til Søndre Viken næringsregion

Sarpsborg kommune v/ Thomas Engh 

Halden kommune v/ Jens-Petter Berget

Hvaler kommune v/ Bjørn Winther Johansen 

Aremark kommune v/ Nina Krafft Skolleborg 

Fredrikstad kommune v/Kari Halvorsrud

Viken fylkeskommune v/ Anne Katrine Wold 

 www.sarpsborg.com

 www.halden.kommune.no

 www.hvaler.kommune.no

 www.aremark.kommune.no

 www.viken.no             

Nettverk for kompetansetilflyttere

Nettverk for kompetansetilflyttere startet i 2016 som et prosjekt i Halden kommune. Fra 2021 er nettverket et fyrtårnprosjekt i partnerskapet med finansiering fra Viken Fylkeskommune og Søndre Viken Næringsregion. Mange av bedriftene i Søndre Viken konkurrerer i et internasjonalt marked om å rekruttere de klokeste hodene innen sitt fagfelt. Behovet for spesialisert kompetanse vil øke framover, og det kan være vanskelig å finne rett kompetanse lokalt og regionalt. Nettverk for kompetansetilflyttere skal bidra til at bedriftene klarer å rekrutterer og beholde nøkkelkompetanse, og at tilflytterne trives, blir integrert i lokalsamfunnet og blir boende i regionen. Nettverket er todelt. Det består av et bedriftsnettverk og privat personer med høy formell kompetanse som flytter til regionen uten å ha noe nettverk på fritiden. Mer informasjon om prosjektet finner du her.

Osloregionen

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region. Innsatsområder er næringsutvikling og innovasjon, internasjonal profilering, areal og transport og klima og miljø. Mer informasjon om Osloregionen finner du her.

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som arbeider for økt verdiskaping og sysselsetting i Viken fylke. De satser på fyrtårnprosjekter som har slagkraft for næringslivet i Viken. Mer informasjon om Partnerskapet og prosjektene finner du her.

Sist oppdatert: 17. februar 2021