Min side Meld fra
Kontakt oss

Næringslivet i Fredrikstad

Fredrikstad og regionen Søndre Viken har et variert næringsliv. Her vil vi beskrive litt av de bedriftene og bransjene du finner i vår lille verdensby, som ble kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Hvilke bedrifter som finnes i markedet sier mye om hvilken kompetanse som finnes. Fredrikstad er mye mer enn en tradisjonell industriby. Den nye næringen er innovativ, og spenner fra tjenester og teknologi til produksjon. Vi har stor fokus på sirkulærøkonomi og industriell symbiose. Telemarksforskning oppdaterer kontinuerlig informasjon om næringsstrukturen i kommunen og regionen. Det finner du her. Beskrivelse av en rekke satsinger og suksesshistorier finner du i Vekst i Fredrikstad som er et omdømmeprogram som gjennomføres i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening.

 

Sirkulærøkonomi og industriell symbiose

Gjenvinning av materialer og energi er et fokusområde for Fredrikstad. Vi ønsker å ta del i det grønne skiftet. En rekke bedrifter arbeider innenfor dette segmentet og det har dannet seg en industriell klynge innenfor området ledet an av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Forskningsmiljøet NORSUS AS har vært sentrale i utviklingen av industriklyngen gjennom mange år. Det er utviklet en helt spesiell industriell symbiose på Øra industriområde. Bedrifter er koblet sammen slik at det som er avfall fra en virksomhet er råvarer for den andre. Her kan nevnes Fredrikstad kommunes prosessanlegg for vann, avfall og renovasjon – FREVAR og Norsk Gjenvinning AS

Innovasjonsmiljøer

Innovasjonsmiljøet i Fredrikstad yrer av liv. Blender Collective SA samler over 100 gründere og Drivhuset Østfold AS tilbyr studentene ved Høgskolen i Østfold et oppstarts-miljø for nye virksomheter. Fredrikstad innovasjonspark AS ligger ute på Øra industriområde og huser en rekke spennende innovasjonsbedrifter. En av byens mest kjente designere er Bård Eker som med sitt selskap Eker Design AS kan skilte med flere internasjonale innovasjonspriser. Er du kvinne og ønsker å bli inspirert av andre kvinnelige gründere er Gründergirls noen du skal ta kontakt med.

Data og elektronikk

Flere innovative bedrifter finner du innen data og elektronikk; slike som NxTech AS, Comlight ASNorxe AS og Barco AS.

Prediktor hjelper internasjonal industri med å styre sine prosesser samt lager medisinsk utstyr for å hjelpe diabetikere til å predikere hvordan blodsukkernivået utvikler seg.

Byggebransjen

Byggebransjen er stor i Fredrikstad med over 3 300 ansatte. Ikke minst finnes det mange konsulentselskaper innen ingeniørfagene tett koblet opp til Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold som begge er lokalisert på Værste på Kråkerøy. Her finner du Cowi AS, Multiconsult AS og Rambøll.

Fredrikstad står overfor store transformasjoner i bykjernen. Det tiltrekker seg en rekke arkitektmiljøer slik som Griff arkitektur AS, LINK Arkitektur AS, SG-arkitekter AS, MAD AS og Meter Arkitektur AS.

For å bygge alt som skal bygges trengs fagfolk. Her er det en rekke selskaper, så det er nesten urettferdig å nevne bare noen. Noen eksempler er Solid Entreprenør AS og Kynningsrud AS.

Næringsmiddelindustri

Mange oppfatter Fredrikstad som et tyngdepunkt innen næringsmiddelindustrien med over 1 000 ansatte. Alt fra DeNoFa AS som produserer proteinråvarer via Fredrikstad Seafood AS med oppdrett av laks på land til delikatesser på boks og tube fra Stabburet ASMills og Salatmesteren. Nøtter og søtsaker fra Brynild Gruppen AS må også nevnes. 

Plastbransjen

Historisk har Fredrikstad hatt en rekke bedrifter innen sprøytestøping av plast og kompositter. Borg Plastnett er klyngen bedriftene samles i. Borg Plast-Net (BPN) representerer noe unikt innen norsk plast industri. Nettverket, som ble etablert i 2000 har mer enn 20 medlemsbedrifter som sysselsetter over 700 personer og har en samlet omsetning på 1,5 milliarder kroner.

Maritim industri

Fredrikstad har en lang maritim historie med båtbygging og skipsverft som en del av byens industrielle arv. I dag bygges det fortsatt båter og arven holdes i hevd gjennom Maritime Center på Isegran. Fredrikstad hevder seg fortsatt i det internasjonalt markedet med selskapet som Sleipner Motor AS og Hydrolift AS. For øvrig vil du finne en rekke verft, marinaer og seilmakere.

Handelsnæringen

Store deler av handelen i Fredrikstad er knyttet til bykjernen. Det er en bevisst politikk å styrke sentrum. Dette har man blant annet gjort ved å ansette en egen sentrumsleder som koordinerer butikkene i byen som om det var en kjøpesenter. Det finnes også et kjøpesenter i bykjernen – Torvbyen. Øst for Glomma er handel samlet i tettsteder slik som Gamlebyen / Borgar, Begby, Sorgenfri / Sellebakk og Torp. Næringslivet i Gamlebyen koordineres av en egen «gamlebykoordinator».

Østfold-hallene er et handelsområde langs RV 109 i retning Sarpsborg.  Her ligger først og fremst plasskrevende handelsbedrifter samt et kjøpesenter. Syd for Østfold-hallene er det også handelsområder hvor man finner flere bilbutikker.

Vest for Fredrikstad sentrum finner man Gressvik og Ørebekk. Begge er handelsområder for bydelen.

Reiselivsnæringen

Reiselivet står sterkt i Fredrikstad. Det er mange som besøker byen – ikke minst Gamlebyen, Isegran, Roald Amundsens Fødested, Fredrikstad museum og andre historiske steder. Fredrikstad, sammen med Hvaler kommune, representerer landets største område for hytteturisme med 8 700 hytter. Visit Fredrikstad og Hvaler AS hjelper alle som ønsker å komme på besøk og det finnes flere arrangører som kan gi besøket innhold. Ett eksempel er Storm Event AS. Du finner en rekke hoteller, slik som Quality Hotell Fredrikstad, Scandic City hotell, Victoria hotell og Gamlebyen hotell.

Kulturnæringen

Gjennom en sesong arrangeres det en rekke festivaler og større arrangementer i Fredrikstad. Som eksempler kan vi nevne; Månefestivalen, Idyllfestivalen, Glommafestivalen, Mozart-festivalen, Ord i grenseland, Strikke-festival og mange flere. Byen har også vært vertskap for Tall Ships Races ved flere anledninger. Kompetansen rundt utvikling og gjennomføring av større arrangementer er derfor sterk i byen. Hvem glemmer vel TV-serien Anno fra Fredrikstad eller Jul i Gamlebyen. Hver sommer arrangeres også gatespillet Kongen kommer fra 1704.

Sist oppdatert: 05. oktober 2023