Min side Meld fra
Kontakt oss

Økonomisk støtte til næringsutvikling

Fredrikstad kommunen gir økonomiske bidrag til næringsutvikling. Vi var den første kommune i regionen som etablerte en egen næringsfond for å støtte lokal næringslivet. I tillegg til det finnes det over 150 offentlige ordninger for næringsutvikling i Norge. Vi har samlet en oversikt over de viktigste aktørene og ordningene nedenfor.

Altinn har også en fin oversikt over støtteordninger basert på bransje og formål.

 

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet. Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap. Tildelinger fra smart- og næringsfondet utlyses normalt to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Ved spesielle anledninger vil fondet kunne bli utlyst flere ganger årlig, eller utlysingstidspunktet kan forskyves for å oppnå skjønnsmessige effekter. Å koble opp næringsfondet til våre strategiske målene er kjempeviktig til oss. Derfor bestemte vi å forskyve neste utlysingstidspunktet til vår handlingsplan skal være på plass. Utlysingen skjer på kommunens nettsider, i lokalaviser samt gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no

Offentlige ordninger for næringsutvikling

FOR GRÜNDERE OG OPPSTARTSSELSKAPER 

FOR BEDRIFTER SOM VIL VOKSE

FOR ETABLERT NÆRINGSLIV

FOR KLYNGER OG BEDRIFTSNETTVERK

kilde: https://www.haldennu.com/

Oversikt over de næringsrettede virkemidlene

næringsrettede virkemidler_NHO.png

 

Bildet er hentet fra NHO.

Mal og tips for å skrive en god søknad

Hvis du har funnet støtteordningen som passer best for din bedrift, er neste trinn å skrive en god søknad. Her er noen tips fra Halden Næringsutvikling for å gjøre arbeidet enklere.

Vi anbefaler deg å bruke en mal for å beskrive prosjektet ditt. Det vil gjøre jobben din lettere. Her finner du forslag til en slik mal som du kan benytte i din virksomhet. Lykke til!

Trenger du i tillegg veiledning eller råd, ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Kari Halvorsrud

Kari Halvorsrud, næringssjef, 926 16 081, kaehal@fredrikstad.kommune.no  

Kari har mye kontakt med næringslivet og Fredrikstad Næringsforening, og jobber tett sammen med Osloregionen og Søndre Viken Næringsregion. Kari har også nær kontakt med den kommunale ledelsen og har ansvar for strategier, handlingsplaner og budsjett. Hun fører tilsyn med oppgaver knyttet til Smart- og Næringsfondet.

Trond Åge Langvik

Trond Åge Langvik, rådgiver, 69 30 56 18 / 412 11 611, trolan@fredrikstad.kommune.no

Trond følger opp bedriftsnettverkene Borg Plast Net og Gjenvinning Østfold. Han er også sterkt involvert i programområdet Smart City. Forøvrig har han ansvaret for kontakten med FoU, Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Trond er sentral i arbeidet med Næringsplanen og Næringsfondet.

Eystein Kleiven

Eystein Kleiven, næringsvert, 69 30 56 27 / 984 34 492, eyskle@fredrikstad.kommune.no

Eystein er næringsvert og har utstrakt kontakt med bedrifter i kommunen. Han ser til at næringslivet blir tatt hånd om på best mulig måte når de er i prosess med kommunen. Forøvrig er Eystein med i flere INTERREG prosjekter.

Sandra Marie Andersen

Sandra Marie Andersen, næringsutvikler, 69 30 56 85 / 993 98 453, saiand@fredrikstad.kommune.no

Sandra er næringsutvikler og har kontakt med utdanningsmiljøet i kommunen. Hun har ansvar for prosjektet Attraktiv Studentby som skal gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby.

Anna Gyüre-Szamosi

Anna Gyüre-Szamosi, næringsutvikler, 69 30 56 92 / 941 47 476, anngyu@fredrikstad.kommune.no

Anna er næringsutvikler og har ansvar for regionalt næringssamarbeid i Osloregionen og i Søndre Viken Næringsregion. Hun har også mye kontakt med næringslivet, jobber med koronamidlene, Smart- og Næringsfondet og med kommunikasjon.

Sist oppdatert: 13. september 2023