Min side Meld fra
Kontakt oss

Økonomisk støtte til næringsutvikling

Fredrikstad kommunen gir økonomiske bidrag til næringsutvikling. Vi var den første kommune i regionen som etablerte en egen næringsfond for å støtte lokal næringslivet. I tillegg til det finnes det over 150 offentlige ordninger for næringsutvikling i Norge. Vi har samlet en oversikt over de viktigste aktørene og ordningene nedenfor.

Altinn har også en fin oversikt over støtteordninger basert på bransje og formål. Du finner den her

 

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet. Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap. Tildelinger fra smart- og næringsfondet utlyses normalt to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Ved spesielle anledninger vil fondet kunne bli utlyst flere ganger årlig, eller utlysingstidspunktet kan forskyves for å oppnå skjønnsmessige effekter. Å koble opp næringsfondet til våre strategiske målene er kjempeviktig til oss. Derfor bestemte vi å forskyve neste utlysingstidspunktet til vår handlingsplan skal være på plass. Utlysingen skjer på kommunens nettsider, i lokalaviser samt gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no

Retningslinjer til Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond finner du her.

Offentlige ordninger for næringsutvikling

FOR GRÜNDERE OG OPPSTARTSSELSKAPER 

FOR BEDRIFTER SOM VIL VOKSE

FOR ETABLERT NÆRINGSLIV

FOR KLYNGER OG BEDRIFTSNETTVERK

kilde: https://www.haldennu.com/

Oversikt over de næringsrettede virkemidlene

næringsrettede virkemidler_NHO.png

 

Bildet er hentet fra NHO.

Mal og tips for å skrive en god søknad

Hvis du har funnet støtteordningen som passer best for din bedrift, er neste trinn å skrive en god søknad. Her er noen tips fra Halden Næringsutvikling for å gjøre arbeidet enklere.

Vi anbefaler deg å bruke en mal for å beskrive prosjektet ditt. Det vil gjøre jobben din lettere. Her finner du forslag til en slik mal som du kan benytte i din virksomhet. Lykke til!

Trenger du i tillegg veiledning eller råd, ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner 
Kari_WEB.jpg
Kari Halvorsrud
næringssjef

Kari er næringssjef og leder virksomhet næring. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet og Fredrikstad Næringsforening, jobber hun tett sammen med Osloregionen og Søndre Viken Næringsregion. Kari har også nær kontakt med den kommunale ledelsen og påser at strategier, handlingsplaner og budsjetter kommer på plass. Hun fører tilsyn med oppgaver knyttet til Smart- og Næringsfondet.

Mobil: 926 16 081

E-post: kaehal@fredrikstad.kommune.no

Trond Åge Langvik
Rådgiver

Trond følger opp bedriftsnettverkene Borg Plast Net og Gjenvinning Østfold. Han er også sterkt involvert i programområdet Smart City. Forøvrig har han ansvaret for kontakten med FoU, miljøene slik som Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Trond er sentral i arbeidet med Næringsplanen og Næringsfondet.

Kontor: 69305618 Mobil: 41211611

E-post: trolan@fredrikstad.kommune.no

Eystein Kleiven
Næringsvert

Eystein er Næringsvert og har således utstrakt kontakt med bedrifter i kommunen. Han påser at næringslivet blir tatt hånd om på best mulig måte når de er i prosess med kommunen. Forøvrig er Eystein med i flere INTERREG prosjekter.

Kontor: 69305627 Mobil: 98434492

E-post: eyskle@fredrikstad.kommune.no

Sandra Marie Andersen
Næringsutvikler

Sandra er næringsutvikler og har kontakt med utdanningsmiljøet i kommunen. Hun har ansvar for prosjektet Attraktiv Studentby. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby.

Kontor: 69305685 Mobil: 99398453

E-post: saiand@fredrikstad.kommune.no

Anna Gyüre-Szamosi
næringsutvikler

Anna er næringsutvikler og har ansvar for regional næringssamarbeid i Osloregionen og i Søndre Viken Næringsregion. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet, jobber hun med koronamidlene, med Smart- og Næringsfondet og med kommunikasjon.

Kontor: 69305692 Mobil: 94147476

E-post: anngyu@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 24. februar 2021