Min side Meld fra
Kontakt oss

Næringsarealer

Det er mange næringsarealer i Fredrikstad og kommunen jobber kontinuerlig med å etablere enda flere. Det meste av næringsarealer i Fredrikstad kommune er privat eid. Hvis du tar kontakt med virksomheten for næringsutvikling vil vi kunne veilede deg. Kontaktinformasjonen vår finner du litt lengre ned på denne siden.

Her er en liste over aktuelle næringsområder:

 

Øra Industriområde

Øra Industriområde (ca 2000 da) ligger ved Borg havn som er en av Østlandets mest travle havner. Det investeres nærmere en milliard kroner i utbedring av innseilingen til Fredrikstad. Således vil Borg havn og Øra industriområde være en nasjonal satsing for hele Østlandet. Du vil finne en rekke bedrifter som jobber med gjenvinning av materialer og energi på Øra. Et helt industrielt økosystem har utviklet seg her. Mer enn 2 200 mennesker har sitt arbeid på Øra. Selv om området er sterkt utnyttet, er det fortsatt muligheter for etableringer.

 

Moum

Moum er et nytt industriområde på over 500 da som skal utvikles etter at det har vært tatt ut leirmasser fra området i en årrekke. Weber Leca Borge ligger på området. Det er tilgang til havn og kort vei til E6 (4 km). Ny bro over Glomma vil komme rett syd for industriområdet og vil således bli liggende i et knutepunkt med kort vei over elven til Valle industriområde. Her er det jernbaneterminal.

 

Viken Park

Viken Park er blant de største nye næringsarealene som blir etablert i Norge nå. Næringsarealet er i reguleringsfasen. Området som strekker seg over 2000 da ligger på Tofteberg og ligger på fjellgrunn. Dette gjør at store næringsbygg kan etableres her, med tanke på høyde, størrelse og tyngde. Arealet ligger nær E6 og Borg havn, samt med god infrastruktur av kraftlinjer i tilknytning. Arealet utvikles av GG Gruppen fra Halden.

 

Andre næringsarealer i Fredrikstad

Fredrikstad har lange industritradisjoner, og det er etablert næringsarealer i mange områder i kommunen. Langs innkjørselen til Fredrikstad fra Moss ligger Ørebekk Næringsområde med en blanding av handel og produksjon. Langs Glomma mot Sarpsborg finner vi Vallehellene med en blanding av industri og logistikk. I nærheten finner vi også Råbekken med tradisjonsrike Stabburet i sentrum, og en mengde større handelsbedrifter omkring ikke minst langs Dikeveien ved fv 109 mot Sarpsborg.

Arealguiden

For nærmere informasjon om mulige ledige næringsarealer ta kontakt med kommunens næringsavdeling. Vi har også samlet informasjon på kart i Arealguiden

 

Kontaktpersoner 
Kari_WEB.jpg
Kari Halvorsrud
næringssjef

Kari er næringssjef og leder virksomhet næring. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet og Fredrikstad Næringsforening, jobber hun tett sammen med Osloregionen og Søndre Viken Næringsregion. Kari har også nær kontakt med den kommunale ledelsen og påser at strategier, handlingsplaner og budsjetter kommer på plass. Hun fører tilsyn med oppgaver knyttet til Smart- og Næringsfondet.

Mobil: 926 16 081

E-post: kaehal@fredrikstad.kommune.no

Trond Åge Langvik
Rådgiver

Trond følger opp bedriftsnettverkene Borg Plast Net og Gjenvinning Østfold. Han er også sterkt involvert i programområdet Smart City. Forøvrig har han ansvaret for kontakten med FoU, miljøene slik som Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Trond er sentral i arbeidet med Næringsplanen og Næringsfondet.

Kontor: 69305618 Mobil: 41211611

E-post: trolan@fredrikstad.kommune.no

Eystein Kleiven
Næringsvert

Eystein er Næringsvert og har således utstrakt kontakt med bedrifter i kommunen. Han påser at næringslivet blir tatt hånd om på best mulig måte når de er i prosess med kommunen. Forøvrig er Eystein med i flere INTERREG prosjekter.

Kontor: 69305627 Mobil: 98434492

E-post: eyskle@fredrikstad.kommune.no

Sandra Marie Andersen
Næringsutvikler

Sandra er næringsutvikler og har kontakt med utdanningsmiljøet i kommunen. Hun har ansvar for prosjektet Attraktiv Studentby. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby.

Kontor: 69305685 Mobil: 99398453

E-post: saiand@fredrikstad.kommune.no

Anna Gyüre-Szamosi
næringsutvikler

Anna er næringsutvikler og har ansvar for regional næringssamarbeid i Osloregionen og i Søndre Viken Næringsregion. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet, jobber hun med koronamidlene, med Smart- og Næringsfondet og med kommunikasjon.

Kontor: 69305692 Mobil: 94147476

E-post: anngyu@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 14. juli 2022