Korona-tiltak for næringslivet

Det er innført en rekke tiltakspakker av regjeringen, Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune for å sikre bedrifter og arbeidsplasser gjennom korona-krisen.

Nedenfor finner du informasjon om de ulike tiltakene som er igangsatt, samt andre aktuelle nettsteder. Informasjon er samlet inn og oppdatert så godt som mulig, feil og avvik kan forekomme. Det er de aktørers informasjon som er den gjeldende.

 

Tiltak i regi av Fredrikstad kommune

 

  1. Smart- og næringsfondet åpnes for å motta søknader kontinuerlig gjennom året i 2020. Fondet rettes mot innovative og aktivitetsskapende tiltak, som kan ha virkning under og etter koronakrisen. Fondets øvrige retningslinjer opprettholdes. Les mer om Smart- og næringsfondet
  2. Formannskapet anbefaler bystyret å sett av 30 millioner kroner fra regnskapsresultatet for 2019 til å styrke smart- og næringsfondet, ved regnskapsavslutning i juni 2020.
  3. Forfallstidspunktene for eiendomsskatt og kommunale gebyrer endres for næringseiendommer for 2020. Forfall for 2. termin settes til 31.08, 3. termin settes til 31.10 og 4. termin settes til 30.11.
  4. De øvrige forslagene til mulige og anbefalte støttetiltak for næringslivet som presenteres i vedlegget, tas i denne omgang til orientering. Kommunedirektøren bes om å følge situasjonen tett i tiden som kommer, og eventuelt legge fram saker med oppdaterte vurderinger og forslag i tråd med utviklingen.
  5. Formannskapet anmoder kommunedirektøren om å utsette alle kommunale konkursbegjæringer til annet halvår 2020.

 

Har du spørsmål kan du kontakte:

Fredrikstad kommune
Helge Hasvold,
Næringssjef
helhas@fredrikstad.kommune.no

 

Fredrikstad Næringsforening:
Kjell Arne Græsdal, daglig leder
kag@fredrikstad-nf.no
www.fredrikstad-nf.no

 

 

Tiltak i regi av Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har vedtatt en tiltakspakke for næringslivet.

Tiltakspakken består av 16 ulike tiltak og har en ramme på ca. 90 millioner kroner.

 

Støtte til bedriftsintern opplæring

24 millioner kroner til ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker. 

 

Forsert vedlikehold og renovering av fylkeskommunale bygg

70 millioner kroner for å forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang.

 

Mobilisering til økt forskning for innovasjon

35 millioner er holdt av for mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter.

 

Støtte til næringsutvikling

22 millioner kroner settes av til støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet som kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren.

 

Kurs for selvstendig næringsdrivende og frilansere

500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag. 

 

Tiltak for reiselivsnæringen

Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpplevelser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid. 

 

 

Tiltak for landbruket

Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kroner åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft.

 

Les mer om hele tiltakspakken her.

 

 

Informasjon fra nasjonale myndigheter

 

Kultur

Se informasjon om tilskudd og ordninger for kunst- og kulturfeltet 

Sist oppdatert: 18. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.