Min side Meld fra
Kontakt oss

Godkjenningspliktige og meldepliktige virksomheter

En rekke virksomheter har som plikt å melde sin virksomhet til kommunen. Det er også flere virksomheter som må søke om å bli godkjent av kommunen. På denne siden finner du en oversikt over hvilke virksomheter som er meldepliktige og hvem som må søke godkjenning.

Godkjenningspliktige virksomheter

En rekke virksomheter skal godkjennes av kommunen. Du må sende inn en søknad når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Avdekker søknaden forhold som gjør at kravene i forskriften ikke blir oppfylt, kan vi fatte vedtak om retting før oppstart.

Disse virksomhetene trenger godkjenning
 • Skoler*
 • Barnehager
  -barnehage
  -åpen barnehage
  -familiebarnehage
  -dagmamma
 • Lokaler for hulltakingsvirksomheter
  -piercing
  -svimerking
  -arring
 • Lokaler for tatoveringsvirksomheter

* Undervisningstilbud er som regel omfattet av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv

Undervisningstilbud som har meldeplikt

Undervisningstilbud som foregår i lokaler og virksomheter som ikke er godkjenningspliktige har bare meldeplikt. Eksempler på dette kan være:

 • Kulturskoler
 • Bibelskoler
 • Voksenopplæringstilbud
 • Fjernundervisning og kjøp av opplæringstjenester
 • Nettbasert undervisning, brevskoler m.m.
 • Fagskoler og folkehøyskoler
 • Undervisningstilbud på sykehus og andre institusjoner

Disse tilbudene er omfattet av forskrift om miljørettet helsevern.

Sånn søker du

Du søker godkjenning her:

Godkjenning av skoler

Godkjenning av barnehager

Godkjenning av andre lokaler/virksomheter

Meldepliktige virksomheter

En rekke virksomheter har plikt til å melde sin virksomhet til kommunen. 

Du må melde fra før oppstart, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Avdekker meldingen forhold som gjør at krav i forskrift ikke bli oppfylt, kan vi fatte vedtak om retting før du starter opp.

Du melder fra ved å sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no hvor du bekrefter at du oppfyller kravene i forskrift om miljøretta helsevern.

Disse virksomhetene krever melding
 • Asylmottak
 • Hospits
 • Campingplass
 • Lokaler for undervisning
 • Forsamlingslokaler
 • Innretninger som kan spre Legionalla
  -Kjøletårn
  -Luftscrubbere
 • Badeanlegg
 • Bruk av avløpsslam
 • Skjønnhetspleiesalonger
  -Frisør
  -Fotpleie
  -Håndpleie
  -Hudpleie
  -Massasje
  -Solarie

Meldingsplikt for privatpraktiserende helsepersonell

Helsepersonell som yter helsetjenester i privat virksomhet i Fredrikstad kommune, må melde kommunen om åpning, overtakelse, inntreden eller opphør av virksomheten. Grunnen er at det er en generell meldeplikt for alt helsepersonell med hjemmel i helsepersonelloven § 18.
 
Meldeplikten omfatter også helsepersonell som driver privat praksis uten avtale med kommune, fylkeskommune eller regionalt helseforetak. Meldeplikten er for eksempel aktuell når en fysioterapeut, kiropraktor eller tannlege starter selvstendig virksomhet i kommunen.
 
I tillegg skal helsepersonell som åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, framlegge politiattest. Plikten til å fremlegge politiattest følger av helsepersonelloven § 20 a
 
Meldeplikten er obligatorisk.

 Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

Sist oppdatert: 14. juli 2022