Utslippstillatelse avløpsvann

Innhold

Eier av bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes)  offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis du bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare  hvis du har innlagt vann.
Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene fremgår forøvrig av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen.      Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.
Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Hva er avløpsvann?

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom.

Hva er innlagt vann?

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Hva er gråvann?

Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke      inkludert).

  • Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene fremgår forøvrig av  forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter      forskriften.
  • Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Slik søker du

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

 Se eget dokument med oversikt over krav til søknadsdokumentasjon.

Søknadsskjema-utslippstillatelse

 

 veileder - anleggseiere - utgave 6.pdf

 Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

Sist oppdatert: 17. oktober 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?