Flom

Innhold

Fredrikstad kommune forholder seg til analyser og oppdatering fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) når det gjelder flom. I tillegg gjennomføres det på våren rutinemessige oppgaver knyttet til å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet har fri passasje.


Fylkesmannen koordinerer

Fylkesmannen har ansvar for å koordinere de ulike ressursene i tilfelle en flom. Kommunen deltok 4. april 2018 i et felles møte hos Fylkesmannen i Østfold hvor kommunene, NVE, Statens vegvesen, E-CO (kraftstasjonseier), Sivilforsvaret, Heimevernet og politiet var tilstede for å avklare de ulike beredskapsaktørenes rolle i tilfelle av flom. Det er gjort mange tiltak siden flommen i 1995. Blant annet av kraftstasjonseierne som sikrer bedre styring av vassdragene. Flomkart for Østfold er mer pålitelige og NVE gir oppdaterte og gode varsler jevnlig.

Artikkel i Dagsavisen Østfold om flom og kommunenes forberedelser, 19. april 2018

Hvor stor blir vårflommen?
Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover. Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for stor vårflom, men sannsynligheten har avtatt noe i Sør-Norge takket være snøsmeltingen den siste tiden, sier hydrolog og flomvarsler i NVE Inger Karin Engen 24. april 2018.

Vårflomanalyse fra NVE: Analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet.

- Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer, forklarer hun. Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.

Flommen i 1995 (vesleofsen) førte ikke til store skader i Fredrikstad. Det er foreløpig lite sannsynlig at årets flom blir like stor som flommen i 1995.

Viktige nyhetskilder:
Norges vassdrags- og energidirektorat

www.varsom.no 

Sist oppdatert: 25. april 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?