Miljøfyrtårn

Innhold

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter.

Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøstandarden i private bedrifter og offentlige virksomheter. Pr. august 2016 er over 5000 virksomheter sertifisert på landsbasis.

Miljøanalyse i bedriften

En bedrift som vil bli Miljøfyrtårn samarbeider med en konsulent gjennom prosessen frem mot miljøsertifisering. Sammen med konsulenten gjennomfører bedriften en miljøanalyse og bedriften iverksetter miljøtiltak innen disse miljøtemaene:

  • Energi
  • Avfall
  • Utslipp til luft og vann
  • Arbeidsmiljø
  • Organisering av miljøarbeidet internt

Kostnadene til konsulentbistand er variabel og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet og hvilken konsulent bedriften velger.

Fredrikstad kommune er sertifiseringsinstans og har avtale med fem lokale sertifisører som utfører disse oppdragene på vegne av kommunen. Send en e-post til Toril Gjelsvik så videreformidler hun kontakt med sertifisør. Virksomheten betaler selv honoraret som per august 2016 er kr. 7 500,- eks mva. (kommunen dekker honoraret for kommunale virksomheter). Dersom sertifiseringsmøtet avdekker mange avvik  som må følges opp av sertifisør, kan beløpet bli høyere. Dette avtales i tilfelle direkte mellom bedrift og sertifisør. Timepris er da kr. 850,- Reiseutgifter kommer i tillegg.

Markering av sertifisering

Ordfører deler ut Miljøfyrtårn-diplomet dersom bedriften ønsker å markere sertifiseringen sammen med de ansatte.

Grunner til å bli med

  • Erfaringer viser at Miljøfyrtårn-bedrifter kan spare driftsutgifter ved å tenke miljø og effektiv ressursutnyttelse.
  • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. En Miljøfyrtårnbedrift får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn: Bedriften kan få flere kunder og kan styrke sin posisjon som underleverandør.
  • Et større fokus på arbeidsmiljø.
  • Bedriften bidrar til mindre belastning på miljøet og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.

 

Hva skjer etter førstegangssertifisering?


En Miljøfyrtårnbedrift forplikter seg til kontinuerlig miljøforbedring gjennom å gjennomføre nye miljøtiltak. Årlig miljørapport med handlingsplan leveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn hvert år innen 1. april. Resertifisering skjer hvert tredje år.

Mer info

Besøk www.miljofyrtarn.no. Her finner du også en oversikt over bransjekriteriene.

Sist oppdatert: 15. november 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?